II Warsztaty Geologii Inżynierskiej 6-7 kwietnia Kraków

W imieniu BAARS oraz Komitetu Organizacyjnego pragniemy zaprosić Państwa na II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, które odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.

 

Organizatorem Warsztatów jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie), przy współpracy z naszą firmą, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskim Komitetem Geotechniki Oddział Małopolski.

Warsztaty będą podzielone na dwie części:

- 6 kwietnia - Warsztaty CPTU - całodniowe warsztaty, na których zostanie zaprezentowany sprzęt umożliwiający sondowanie statyczne - to dwa pojazdy terenowe, które będą znajdować się na parkingu przed budynkiem A-0. W tym dniu, po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany specjalistyczny stożek, umożliwiający rozpoznanie gruntów w trakcie wykonywania sondowania.

- 7 kwietnia - Sesje plenarne II WGI wraz z panelem wystawowym firm - w tym dniu prezentowane będą referaty specjalistów z całej Polski dotyczące trzech zagadnień:

I. Metody rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.

II. Praktyczne i prawne aspekty geologii inżynierskiej.

III. Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej.

7 kwietnia zostaną również zaprezentowane aktualne możliwości geologii inżynierskiej i geotechniki. Na I pietrze zostaną rozstawione stanowiska wiodących firm i instytucji.

II WGI odbywają się pod Patronatem Honorowym: JM Rektora AGH, Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Prezesa Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Przewodniczącego Polskiego Komitetu Geotechniki O. Małopolski.

Pozostałe informacje znajdują się w Komunikacie 1 oraz na stronie internetowej: www.warsztatygi.agh.edu.pl

Pierwsza edycja Warsztatów - Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016, cieszyła się sporym zainteresowaniem. W obradach wzięło udział 147 osób, z 72 firm i jednostek naukowo-badawczych z całej Polski. Wygłoszono 18 referatów. Swoją ofertę prezentowało 10 wystawców. Informacje o poprzedniej edycji wraz z galerią znajdują się na stronie: www.wgi2016.agh.edu.pl.

 

                                                                                                                    Zapraszają:

Jacek Stanisz                                                                                                                                                                                                     Zespół

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II WGI

logo wgi.jpg                                                                                                                                                                  logo_small.jpg

 

 

 

II WGI Komunikat 1-page-001.jpg

II WGI Komunikat 1-page-002.jpg

II WGI Komunikat 1-page-003.jpg

II WGI Komunikat 1-page-004.jpg