MODUŁ VIDEO

W naszej pracy wykorzystujemy do realizacji zleconych zadań innowacyjny moduł video. To nowoczesne urządzenie pozwala na dokładne badanie gruntu w czasie rzeczywistym, zapewniające dokładny bardzo dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości. Sondowanie statyczne sondą CPT  w uproszczeniu polega na wpuszczeniu elektrycznego stożka CPT z modułem kamery do gruntu, a następnie zarejestrowanie i analizowanie nagrywanego obrazu. Możliwe jest nawet 100-krotne jego powiększenie, dzięki czemu możliwe jest badanie pojedynczych cząstek gruntu czy cieczy wypełniających przestrzeń między ziarnami. Równolegle rejestrowana jest głębokość, na której sonda znajduje się w danym momencie.

Przeznaczenie badania przy pomocy modułu video

Moduł video wykorzystujemy w trakcie różnorodnych badań gruntu, mających na celu określenie jego właściwości, składu, warstw czy znajdujących się w nim zanieczyszczeń. Pozwala to na szczegółową identyfikację warstw podłoża i stworzenie jego adekwatnego opisu, co pozwala na zaplanowanie i późniejsze przeprowadzenie różnorodnych prac. Dzięki temu można rozpoznać m.in. rodzaj piasku na potrzeby jego wydobycia, wykrycie i określenie miejsc zanieczyszczenia gruntu materiałami płynnymi, w tym pochodnymi rafinacji ropy naftowej czy sprawdzenie zanieczyszczeń cięższych od wody w akwenach. Wykorzystanie modułu video do mapowania podłoża to dobra alternatywa dla innych, kosztowniejszych i bardziej czasochłonnych działań badawczych, takich jak odwierty.