Baars – badania gruntu

Aktualności

II Warsztaty Geologii Inżynierskiej 6-7 kwietnia Kraków

W imieniu BAARS oraz Komitetu Organizacyjnego pragniemy zaprosić Państwa na II Warsztaty Geologii...

Krakowskie Seminarium Naukowo-Techniczne dotyczące sondowania CPTU

Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polski Komitet Geotechniki o. Małopolski, firma...

Baars Sponsorem Złotym VI Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie”

Baars Sponsorem Złotym VI Konferencji „Geoinżynieria w budownictwie” Już niebawem w Krakowie...

BAARS jest firmą wyspecjalizowaną w badaniach gruntu in-situ w technologii direct pushing. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość wyników przeprowadzanych przez nas sondowań, dzięki czemu osiągnęliśmy wiodącą pozycję na polskim rynku....

Sondowania CPTU - najpopularniejszym badaniem gruntu

Najpopularniejszym badaniem polowym gruntu ostatnich lat jest sondowanie statyczne z pomiarem ciśnienia porowego, czyli sondowanie CPTU. Ze względu na charakterystykę stopniowo staje się ono podstawowym testem. Wzrost zapotrzebowania na ten typ badania zaczyna warunkować sam rynek. Wykonanie badania gruntów i uzyskanie konkretnych informacji na temat warunków gruntowych danego terenu, pozwala więc na podjęcie kluczowych decyzji, które w późniejszym okresie będą miały wpływ na trwałość całej inwestycji. Dziś liczy się optymalizacja technologii i kosztów. Inwestorzy zauważają, że wydatki poniesione na lepsze jakościowo i dokładniejsze badania gruntów prowadzą do większej kontroli kosztów w późniejszych etapach realizacji. Zaawansowane badania powinny być stosowane we wszystkich gałęziach budownictwa, począwszy od budownictwa kubaturowego przez obiekty liniowe po obiekty hydrotechniczne. Inwestorzy coraz częściej wiedzą, jakie możliwości posiada sonda statyczna. Za pomocą tego samego sprzętu można wykonać: sondowanie CPT, sondowanie CPTU, sondowanie SCPTU, dylatometr Marchettiego oraz np. Vane Tester (elektroniczna sonda krzyżakowa – pomiar wytrzymałości na ścinanie), MIP (wyspecjalizowane badanie do identyfikacji frakcji organicznej) czy CCPTU (badanie przewodności elektrycznej).