MODUŁ VIDEO

Videocone jest połączeniem standardowego elektrycznego stożka CPT z modułem kamery znajdującym się bezpośrednio za stożkiem. Jest to nowa, innowacyjna technika badania gruntów, która zapewnia dokładny obraz wideo podłoża w trakcie badania.

Okno kamery umieszczone jest w odległości około 30 cm za wierzchołkiem stożka. Kamera podłączona jest za pośrednictwem kabla sygnałowego ze znajdującym się na powierzchni terenu (na sondzie statycznej) rejestratorem, wyposażonym w monitor.

Technologia ta pozwala na obserwowanie badanego podłoża w trakcie przebiegu sondowania. Prezentowany na monitorze obraz  jest znacznie powiększony (nawet 100-krotnie). Obraz o wysokiej rozdzielczości umożliwia obserwację i rozróżnianie pojedynczych cząstek gruntów, takich jak np. drobne piaski. Obraz pozwala także zaobserwować występujące w gruncie puste przestrzenie, wodę gruntową, a także znajdujące się w niej pęcherzyki gazu.

Wypoażenie kamery w 6 diod LED o neutralnej barwie światła pozwala na określenie barwy badanego gruntu, a także cieczy wypełniającej przestrzenie międzyziarnowe, co jest przydatne w identyfikacji zanieczyszczeń w gruncie.

Na rejestrowanym obrazie wideo nanoszona jest automatycznie głębokość, na której znajdował się stożek sondy, a także czas badania. Dodatkowe oprogramowanie pozwoli na nałożenie na obraz siatki ze skalą, co umożliwi pomiar i porównanie wielkości ziaren.

Przykładowe zastosowania modułu Videocone:

  • szczegółowa identyfikacja i opis warstw podłoża,
  • rozpoznawanie rodzaju piasku, np. na potrzeby jego wydobycia,
  • mapowanie warstw zanieczyszczeń płynnych (np. benzyna, olej napędowy),
  • rozpoznanie poziomu zanieczyszczeń cięższych od wody w zbiornikach (np olej kreozotowy),
  • podgląd przeszkód w gruncie.

Stożek wideo ma duże możliwości zastosowań w badaniach mających na celu określanie zanieczyszczenia gruntów, pozwala bowiem na precyzyjne określenie głębokości i miąższości zalegania zanieczyszczonych warstw (sporządzenie mapy zanieczyszczeń). W ten sposób można zastąpić kosztowne i czasochłonne wiercenia badawcze, co może znacznie skracać czas prac terenowych, podnosząc ich efektywność ekonomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych danych.