Badania dylatometrem DMT

Przedsiębiorstwo Baars oferuje profesjonalne badania dylatometrem DMT (ang. dilatometer Marchetti test). Wykonujemy je z użyciem innowacyjnego sprzętu wyposażonego w najnowszy sterownik dylatometru pomysłu profesora Silvano Marchettiego. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć wyniki o bezkonkurencyjnej dokładności. Badania dylatometryczne DMT wykonuje się celu otrzymania danych na temat wytrzymałości i odkształcenia gruntu in-situ. Wyniki uzyskuje się za pomocą łyżeczkowej sondy ze stali, wyposażonej specjalną kolistą, stalową membranę. Podczas pomiaru na membranie, która jest zamontowana na wprowadzonej pionowo do ziemi sondzie, pojawiają się odkształcenia. Pozwalają one dokładnie określić parametru gruntu.

Dylatometr Marchettiego wciskany jest z powierzchni terenu, a pomiary mogą być wykonywane w różnych interwałach np. co 20 cm. Na każdej głębokości wykonuje się pomiar ciśnień w dwóch położeniach membrany. Na pierwszym etapie badania DMT – gdy membrana znajduje się w jednej płaszczyźnie z ostrzem – mierzy się ciśnienie wymagane do rozpoczęcia przemieszczenia membrany (pomiar A). W drugiej kolejności wykonywany jest pomiar ciśnienia po jej wysunięciu o 1,1 mm w kierunku gruntu (pomiar B).

Dodatkowo można też mierzyć ciśnienie po powrocie membrany do pozycji wyjściowej (pomiar C). Testy DMT najczęściej są stosowane do badań gruntów słabonośnych, w szczególności organicznych. Test SDMT jest dodatkowo rozszerzony o dane z modułu sejsmicznego. Testy dylatometryczne najczęściej używane są do badań gruntów słabonośnych w szczególności organicznych. Test SDMT jest dodatkowo rozszerzony o dane z modułu sejsmicznego. Nasza firma jako lider na rynku badań geotechnicznych gruntu organizuje profesjonalne szkolenia sondowania statycznego CPT, CPTU, SCPTU oraz badań DMT i SDMT.