Badania dylometrem DMT

Przedsiębiorstwo Baars oferuje profesjonalne badania dylometrem DMT (ang. dilatometer Marchetti test). Wykonujemy je z użyciem innowacyjnego sprzętu wyposażonego w najnowszy sterownik dylometru pomysłu profesora Silvano Marchettiego, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć wyniki o bezkonkurencyjnej dokładności.

Badanie dylometryczne wykonuje się celu uzyskania danych na temat wytrzymałości i odkształcenia gruntu in situ. Wyniki uzyskuje się za pomocą łyżeczowej sondy ze stali, wyposażonej specjalną kolista stalową membranę. Na membranie, zamontowanej na wprowadzonej pionowo do ziemi sondzie, pojawiają się odkształcenia, które pozwalają dokładnie określić parametru gruntu.

Dylatometr wciskany jest z powierzchni terenu, a pomiary mogą być wykonywane w różnych interwałach np. co 20 cm. Na każdej głębokości wykonuje się pomiar ciśnień w dwóch położeniach membrany: najpierw, gdy jest ona w jednej płaszczyźnie z ostrzem, mierzy się ciśnienie wymagane do rozpoczęcia przemieszczenia membrany (pomiar A), następnie ciśnienie po jej wysunięciu o 1,1 mm w kierunku gruntu (pomiar B), dodatkowo można też mierzyć ciśnienie po powrocie membrany do pozycji wyjściowej (pomiar C).

Testy dylatometryczne najczęściej używane są do badań gruntów słabonośnych w szczególności organicznych. Test SDMT jest dodatkowo rozszerzony o dane z modułu sejsmicznego.
Nasza firma jako lider na rynku badań geotechnicznych gruntu, organizuje profesjonalne szkolenia sondowania statycznego CPT, CPTU, SCPTU oraz badań DMT i SDMT.