Dylatometr Marchettiego

  

Dylatometr Marchettiego jest przyrządem umożliwiającym rozpoznanie i pomiar parametrów gruntu bezpośrednio w podłożu. Badanie opiera się na wprowadzaniu do ziemi specjalnej sondy pomiarowej w kształcie łopatki. Umieszczona na sondzie membrana co 20 centymetrów rejestruje dokładnie zmiany ciśnień w układzie pomiarowym, jakie występują na coraz głębszych partiach gruntu.

Dylometr Marchettiego wykorzystuje się do badań DMT w celu:

  • identyfikacji rodzaju gruntu,
  • ustalenia historii naprężeń w gruncie,
  • oszacowania wartości parametrów, takich jak: moduły odkształcenia (E0, E), wytrzymałość na ścinanie bez odpływu (cu), współczynnik parcia bocznego (K0), naprężenie prekonsolidacji.

Firma BAARS jako pierwsza w Europie dysponuje już najnowszym (rok produkcji 2015) sterownikiem Dylatometru prof. Silvano Marchettiego.

Pozwala to nam na jeszcze dokładniejsze i szybsze wykonywanie badań DMT.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą profesjonalną ofertą sondowania statycznego gruntu oraz badań DMT.

Standardy sprzętu:

  • Eurokod 7
  • według Komitetu Technicznego TC 16
  • International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) pierwsza

Specyfikacja techniczna

Model łopatki

DMT

Typ łopatki

z elastyczną membraną

Grubość membrany

0,25

Maksymalne ciśnienie

na łopatce

 40 bar

System pomiarowy

Prof. S. Marchetti wer. 2015 rok

Spełnione standardy

Eurokod 7

ISSMGE TC 16

ASTM D6635

ISO 22476-11