II Warsztaty Geologii Inżynierskiej - przeżyjmy to jeszcze raz ...