Sondowanie statyczne CCPTU

Wykonując sondowanie statyczne CCPTU, wykorzystujemy dielektryczny moduł połączony z elektrycznym stożkiem CPT lub CPTU. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładny pomiar przewodności elektrycznej gruntu wraz z uzyskaniem standardowych parametrów badania statycznego jak qc, fs, u2. Pomiar elektryczny przewodnictwa dostarcza ważnych informacji litologicznych oraz wskazuje lokalizacje przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych stref. Metoda ta zapewnia szczegółowe informacje o strukturze gruntu oraz obecności zanieczyszczeń węglowodorowych.

W naszej pracy wykorzystujemy innowacyjne urządzenia, które pozwalają nam przeprowadzać sondowania statyczne CCPTU oraz CPT, CPTU, SPCTU z wyjątkową dokładnością. Jesteśmy pierwszą firmą w Europie firmą, która wykonuje badania dylatometryczne z wykorzystaniem wyprodukowanego w 2015 roku sterownika Dylatometru Marchettiego. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia możemy dostarczyć klientom jeszcze dokładniejsze wyniki badania dylometrem DMT.