Sondowanie statyczne sondą CPT i CPTU

Nasza oferta obejmuje sondowania statystyczne sondą stożkową CPT i CPTU. W celu przeprowadzenia badania statycznej penetracji stożka, za pomocą żerdzi w grunt wprowadza się pentametr, czyli sondę w kształcie stożka. Należy ją wprowadzać ze stałą prędkością, tak aby uzyskać wynik penetracji na poziomie ok. 2 cm na sekundę. W trakcie testu na bieżąco monitoruje się wartości oporu penetracji stożka (qc), a także oporu tarcia na tulei ciernej (fs).

Elektryczne stożki CPT i piezostożki CPTU to precyzyjne przyrządy pomiarowe celowo opracowane dla badań geotechnicznych gruntu. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne umożliwiające pomiar siły oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs). Piezostożki CPTU są dodatkowo wyposażone w czujnik ciśnienia (u2) umożliwiający pomiar in-situ ciśnienia porowego w trakcie badania. Wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny. Czujniki ciśnienia mogą ponadto służyć do wykonywania testów rozpraszania (dyssypacji) nadwyżki ciśnień porowych.

Sondowanie statyczne sondą stożkową charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Oprócz przeprowadzania sondowania statycznego sondą CPT i CPTU wykonujemy testy sejsmiczne. Do tego celu wykorzystujemy sondowanie SCPTU.

Co obejmuje sondowanie CPT i CPTU?

Interpretacja jakościowa sondowania CPT i sondowania CPTU obejmuje określenie:

  • jednorodności budowy podłoża,
  • granic między różnymi pod względem litologicznym warstwami,
  • granicy między gruntami nasypowymi a rodzimymi,
  • wstępnej oceny stopnia skonsolidowania gruntów spoistych.

Interpretacja ilościowa obejmuje z kolei określenie:

  • rodzaju gruntu (najczęściej na podstawie diagramu Robertsona),
  • stanu (ID) gruntów niespoistych i konsystencji (ID) gruntów spoistych (na podstawie zależności korelacyjnych),
  • parametrów odkształceniowych (M0, E0) i wytrzymałościowych (Ф’, cu) gruntów,
  • nośności pali fundamentowych (metody bezpośrednie).

 

Jak wygląda profesjonalne badanie podłoża gruntowego sondą statyczną? Możecie dowiedzieć się tego na naszym filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia na: