Sondowanie SCPTU – Testy sejsmiczne

Testy sejsmiczne są prowadzone podczas badania CPT lub CPTU (SCPT lub SCPTU). Sondowania SCPTU polegają na pomiarze czasu propagacji fali poprzecznej w gruncie pomiędzy powierzchnią terenu a końcówką sondy, w której dodatkowo zainstalowano akcelerometry. Fala sejsmiczna jest generowana poprzez uderzenie (w kierunku poziomym – fala poprzeczna, ścinająca) w stalowy element umieszczony w gruncie na powierzchni terenu. W momencie uderzenia rozpoczyna się rejestracja sygnału (prędkości lub przyspieszeń) w końcówce sondy. Na podstawie czasu dotarcia fali sejsmicznej na głębokość, na której aktualnie znajduje się sonda, określa się średnią prędkość propagacji fali poprzecznej w gruncie (Vs). Wykonując badania na głębokości np. co 1 m i porównując ze sobą wyniki pomiarów na sąsiednich poziomach, można określić prędkość propagacji fali w danej warstwie o miąższości 1 m.

Elementy pomiarowe systemu sejsmicznego mogą być na stałe wbudowane w stożek CPTU lub dołączane do niego jako osobna sekcja przewodu. Taki system może być wyposażony w pojedynczy akcelerometr, ustawiony w płaszczyźnie poziomej (w jednym kierunku) lub w zestaw trzech akcelerometrów. Pozwala to na pomiar niezależnie od kierunku wymuszenia w płaszczyźnie poziomej. Dodatkowo testy sejsmiczne umożliwiają pomiar prędkości propagacji fali podłużnej (Vp) i wyznaczenie modułu odkształcenia (E0) oraz współczynnika Poissona (v).

Zajmujemy się również pomiarem przewodności elektrycznej gruntu. Badanie to wykonujemy metodą sondowania statycznego CCPTU.