Sondowanie SCPTU

Realizujemy zlecenia na badania przy użyciu sondowania SCPTU, pozwalające na wyznaczenie wszelkich parametrów fizyko-mechanicznych gruntu in-situ. Jest to szczególnie przydatne w przypadku gruntów słabych, których ocena jest niezbędna do przeprowadzenia różnorodnych prac ziemnych związanych z budownictwem, wydobyciem surowców czy geologią i ekologią.

Za pomocą specjalnego kowadła zlokalizowanego na powierzchni badanego terenu

Jak działa sondowanie SCPTU?

Sondowanie SCPTU, w uproszczeniu, polega na emisji fali sejsmicznej przy pomocy wcześniej wspomnianego kowadła, a następnie na rejestrowaniu powstałych sygnałów przez umieszczone w gruncie czujników. Dzięki temu możliwy jest pomiar czasu propagacji fali w gruncie. Umożliwia to zbadanie kolejnych warstw poprzez analizę powstałego na bazie zebranych danych sejsmogramu. Tym sposobem uzyskuje się obraz, wykazujący ułożenie warstw geologicznych na danym terenie.

Znaczenie testów sejsmicznych

Wykonywane przez naszych ekspertów sondowanie SCPTU wykorzystywane jest przez szereg różnych jednostek, firm czy instytucji. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę stateczności podłoża, co jest ważne w przypadku planowanych inwestycji budowlanych na danym terenie czy wykrywaniu możliwych cennych złóż, które później mogą być eksploatowane. Testy sejsmiczne stosowane jest także w archeologii do wykrywania zakopanych ruin budowli.