Sondowanie statyczne sondą CPT – VIDEOCONE

Videocone jest połączeniem standardowego elektrycznego stożka CPT z modułem kamery znajdującym się bezpośrednio za stożkiem. Jest to innowacyjna technika, przy pomocy której wykonuje się badania specjalistyczne gruntów. Zapewnia ona dokładny obraz wideo podłoża w trakcie badania.

Okno kamery umieszczone jest w odległości około 30 cm za wierzchołkiem stożka. Kamera podłączona jest za pośrednictwem kabla sygnałowego ze znajdującym się na powierzchni terenu (na sondzie statycznej) rejestratorem, wyposażonym w monitor.

Technologia ta pozwala na obserwowanie badanego podłoża w trakcie przebiegu sondowania gruntu. Prezentowany na monitorze obraz jest znacznie powiększony (nawet 100-krotnie). Obraz o wysokiej rozdzielczości umożliwia obserwację i rozróżnianie pojedynczych cząstek gruntów, takich jak np. drobne piaski. Pozwala także zaobserwować występujące w gruncie puste przestrzenie, wodę gruntową czy znajdujące się w niej pęcherzyki gazu.

Wyposażenie kamery w 6 diod LED o neutralnej barwie światła umożliwia określenie barwy badanego gruntu, a także cieczy wypełniającej przestrzenie międzyziarnowe. Jest to przydatne w identyfikacji zanieczyszczeń w gruncie.

Na rejestrowanym obrazie wideo automatycznie jest nanoszona głębokość, na której znajdował się stożek sondy, a także czas badania. Dodatkowe oprogramowanie pozwoli na nałożenie na obraz siatki ze skalą. Umożliwia to pomiar i porównanie wielkości ziaren.

Zastosowania techniki w badaniach geotechnicznych gruntu

Przykładowe zastosowania modułu Videocone:

  • szczegółowa identyfikacja i opis warstw podłoża,
  • rozpoznawanie rodzaju piasku, np. na potrzeby jego wydobycia,
  • mapowanie warstw zanieczyszczeń płynnych (np. benzyna, olej napędowy),
  • rozpoznanie poziomu zanieczyszczeń cięższych od wody w zbiornikach (np olej kreozotowy),
  • podgląd przeszkód w gruncie.

Stożek wideo stwarza szerokie możliwości wykorzystania. Za jego pomocą wykonuje się badania podłoża gruntowego w celu określenia jego zanieczyszczenia. Możliwe jest też precyzyjne określenie głębokości i miąższości zalegania zanieczyszczonych warstw (sporządzenie mapy zanieczyszczeń). W ten sposób można zastąpić kosztowne i czasochłonne wiercenia badawcze, co może znacznie skracać czas prac terenowych, podnosząc ich efektywność ekonomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych danych.