Testy sejsmiczne w badaniu gruntów – MODUŁ SEJSMICZNY

Testy sejsmiczne są prowadzone podczas badania CPT lub CPTU (SCPT lub SCPTU). Sondowania SCPTU polegają na pomiarze czasu propagacji fali poprzecznej w gruncie pomiędzy powierzchnią terenu a końcówką sondy, w której dodatkowo zainstalowano akcelerometry. Fala sejsmiczna jest generowana poprzez uderzenie (w kierunku poziomym – fala poprzeczna, ścinająca) w stalowy element umieszczony w gruncie, na powierzchni terenu. W momencie uderzenia rozpoczyna się rejestracja sygnału (prędkości lub przyspieszeń) w końcówce sondy. Na podstawie czasu dotarcia fali sejsmicznej na głębokość, na której aktualnie znajduje się sonda, określa się średnią prędkość propagacji fali poprzecznej w gruncie (Vs). Wykonując badania na głębokości np. co 1 m i porównując ze sobą wyniki pomiarów na sąsiednich poziomach, można określić prędkość propagacji fali w danej warstwie o miąższości 1 m.

Elementy pomiarowe systemu sejsmicznego mogą być na stałe wbudowane w stożek CPTU lub dołączane do niego jako osobna sekcja przewodu. Taki system może być wyposażony w pojedynczy akcelerometr ustawiony w płaszczyźnie poziomej (w jednym kierunku) lub w zestaw trzech akcelerometrów. Pozwala to na pomiar niezależnie od kierunku wymuszenia w płaszczyźnie poziomej. Dodatkowo testy sejsmiczne umożliwiają pomiar prędkości propagacji fali podłużnej (Vp)i wyznaczenie modułu odkształcenia (E0) oraz współczynnika Poissona (v).

Zajmujemy się również pomiarem przewodności elektrycznej gruntu. Badanie to wykonujemy metodą sondowania statycznego CCPTU.

 

Specyfikacja techniczna
System pomiarowy S - CPT(U)

Modele stożków

CFI, CFII,CFIP,CFIIP

Typ stożka oraz średnica

"15" 44mm

Powierzchnia przekroju "Qc"

15cm2

Powierzchnia tulei ciernej "Fs"

200cm2

Maksymalne ciśnienie porowe

2MPa

System pomiarowy

Geologger 8/24P lub GME 500

Spełnione standardy

3 akcelerometry
sejsmiczne w kierunku
x,y,z dla Vp i Vs
umiejscowione 66 cm
nad tipem stożka

Przyrząd pomiarowy

System sejsmiczny
oparty na oscyloskopie

Spełnione standardy

ISSMGE

ISO 22476-1