mask

Blog

Sonda w futerale

W jakim celu wykonywane są badania dylatometrem Marchettiego?

Badania z zastosowaniem dylatometru Marchettiego są obecnie powszechnie prowadzone przez geologów inżynierskich w celu wykonania pomiaru parametrów gruntu bezpośrednio w podłożu. Jest to urządzenie pomiarowe, którego zaawansowana konstrukcja pozwala na bardzo precyzyjne określenie wytrzymałości i odkształceń podłoża.

Czytaj więcej

Sondy

Krótka historia sondowań statycznych

Współcześnie sondowanie statyczne CPT to jedno z powszechnie wykonywanych badań podczas realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych. Umożliwia określenie parametrów geotechnicznych przez pomiar oporu pod podstawą i wzdłuż pobocznicy stożka wciskanego w grunt. Sonda CPT zapewnia wyniki, które są możliwie najbardziej zbliżone do rzeczywistych, co z kolei przekłada się na efektywność prac budowlanych oraz optymalizację kosztów związanych z fundamentowaniem.

Czytaj więcej