ANALÝZY STABILITY

Mężczyzna dokonujący analizy stateczności na laptopieVe své nabídce máme také možnost provedení analýzy stability půdy pro sesuvy, přírodní a umělé svahy a železniční nebo silniční náspy.

 

VÝPOČTOVÉ METODY

Výpočty provádíme na průřezech, které interpretovali naši odborníci na základě terénních a laboratorních zkoušek. Používáme mnoho metod, včetně Bishopovy a Felleniovy metody. které patří k nejčastěji používaným analytickým metodám výpočtů stability v Polsku a Evropě. V analýzách stability bereme v úvahu ustanovení nařízení ministra dopravy a hospodářství o technických podmínkách, které musí splňovat veřejné silnice a jejich umístění – Sb. zák. ze dne 14. května 1999 – část 2 - § 144 „indikátory stability náspů a svahů stanovené individuálními metodami uvedenými v polských normách nesmí být menší než 1,5“. Pokud je nutné vztáhnout výsledky na jiné normy nebo směrnice, vybereme vhodné výpočtové faktory tak, aby vyhovovaly předpokladům.

 

ÚDAJE PRO VÝPOČTY

Jedním z nejdůležitějších prvků výpočtů stability je zadání vstupních údajů čili parametrů půdy. Naším předpokladem je co nejlepší mapování geotechnických parametrů, proto nepoužíváme korelační vztahy dostupné v normách a literatuře. Veškeré údaje používané k vytvoření výpočtového modelu jsou stanoveny přímými metodami na základě statických a dynamických penetračních zkoušek a laboratorních testů odebraných vzorků půdy. Vysoká kvalita našich penetračních zkoušek CPT umožňuje kontinuálně stanovit fyzikálně-mechanické parametry v profilu, což je ověřeno laboratorními testy.

analiza-statecznoci2
analiza-statecznoci3
analiza-statecznoci4
analiza-statecznoci1