PENETRAČNÍ ZKOUŠKA VIDEOCONE

BAARS jako první firma v Polsku má ve své nabídce zkoušky pomocí speciálního modulu VIDEOCONE. Jedná se o kombinaci standardního kuželu CPTU s kamerovým modulem. Je to inovativní technika průzkumu půd, kterou používají lídři zkoušek CPT v Evropě a ve světě. Tento průzkum zajišťuje video obraz zkoušeného podloží, který je až 100krát zvětšen. Jeho široké použití nám umožní vyhovět požadavkům i těch nejnáročnějších klientů.

Videocone je kombinace standardního elektrického kuželu CPT s kamerovým modulem umístěným přímo za kuželem. Je to nová, inovativní technika průzkumu půd, která zajišťuje přesný video obraz podloží během zkoušky.

Okénko kamery se nachází asi 30 cm za špičkou kužele. Kamera je připojena pomocí signálního kabelu k zapisovači umístěnému na povrchu terénu (na statické sondě) vybaveném monitorem.

Tato technologie umožňuje sledovat zkoumané podloží při penetrační zkoušce. Zobrazení na monitoru je výrazně zvětšeno (až 100krát). Obraz s vysokým rozlišením umožňuje pozorovat a rozlišovat jednotlivé půdní částice, např. jemný písek. Obraz také umožňuje sledovat dutiny v zemi, spodní vodu a také bubliny plynu, které se v ní nacházejí.

Vybavení kamery LED diodami s neutrální barvou světla umožňuje určit barvu zkoumané půdy a také kapaliny vyplňující mezizrnné prostory, což je užitečné při identifikaci kontaminantů v půdě.

Na nahraný video obraz se automaticky nanáší hloubka, ve které se nacházel kužel sondy, a také doba zkoušky. Další software umožňuje nanést na obraz mřížku se stupnicí, což umožní změřit a porovnat velikost zrn.

Video kužel má mnoho možností použití při průzkumech zaměřených na stanovení kontaminace půd, protože umožňuje přesně stanovit hloubku a tloušťku znečištěných vrstev (příprava mapy kontaminace). Tímto způsobem lze nahradit nákladné a časově náročné průzkumné vrty, což může výrazně zkrátit dobu terénních prací a zvýšit tak jejich ekonomickou účinnost se zachováním vysoké kvality získaných dat.

Příkladové použití modulu Videocone:

  • podrobná identifikace a popis vrstev podloží,
  • rozpoznání druhu písku, např. za účelem jeho těžby,
  • mapování vrstev kapalných znečišťujících látek (např. benzin, nafta),
  • rozpoznání úrovně znečišťujících látek těžších než voda v nádržích (např. kreosotový olej),
  • náhled na překážky v půdě.

 

W naszej pracy wykorzystujemy do realizacji zleconych zadań innowacyjny moduł video. To nowoczesne urządzenie pozwala na dokładne badanie gruntu w czasie rzeczywistym, zapewniające dokładny bardzo dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości. Sondowanie statyczne sondą CPT w uproszczeniu polega na wpuszczeniu elektrycznego stożka CPT z modułem kamery do gruntu, a następnie zarejestrowanie i analizowanie nagrywanego obrazu. Możliwe jest nawet 100-krotne jego powiększenie, dzięki czemu możliwe jest badanie pojedynczych cząstek gruntu czy cieczy wypełniających przestrzeń między ziarnami. Równolegle rejestrowana jest głębokość, na której sonda znajduje się w danym momencie.

V naší práci používáme pro realizaci zadaných úkolů inovativní video modul. Toto moderní zařízení umožňuje přesný průzkum půdy v reálném čase a zajišťuje velmi přesný obraz s vysokým rozlišením. Zjednodušeně řečeno statická penetrační zkouška pomocí sondy CPT spočívá v tom, že se elektrický kužel CPT s kamerovým modulem zatlačí do půdy a pak se zaznamená a analyzuje nahrávaný obraz. Je možné jej zvětšit až 100krát, díky tomu lze zkoumat jednotlivé částice půdy nebo kapaliny vyplňující prostor mezi zrny. Zároveň se zaznamenává hloubka, ve které se sonda nachází v daném okamžiku.

 

URČENÍ ZKOUŠKY POMOCÍ MODULU VIDEOCONE

Video modul používáme při různých zkouškách půdy, zaměřených na stanovení její vlastnosti, složení, vrstev nebo se v ní nacházejících kontaminantů. Umožňuje to podrobnou identifikaci vrstev podloží a vytvoření jeho adekvátního popisu, což umožňuje plánovat a následně provádět různé práce. Díky tomu lze rozpoznat mj. druh písku za účelem jeho těžby, detekci a stanovení míst kontaminace půdy kapalnými látkami, včetně derivátů rafinace ropy, nebo ověřit kontaminanty těžší než voda v nádržích. Použití video modulu pro mapování podloží je dobrou alternativou k jiným, nákladnějším a časově náročnějším průzkumným činnostem, jako jsou vrty.

 

 

Moduł Video 4
Moduł Video 3
Moduł Video 2
Moduł Video 1