Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość

 

dr inż. Bartłomiej Czado

Read more ...

Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną

 

dr inż. Bartłomiej Czado

Read more ...

Polowe badania gruntów na potrzeby projektowania obiektów energetyki wiatrowej.

STRESZCZENIE

Read more ...

Polowe badania gruntów na potrzeby projektowania obiektów energetyki wiatrowej

 

dr inż. Bartłomiej Czado

Read more ...

Geologia inżynierska - dział geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach 20. XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest ona dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych. (źródło: Wikipedia)

Read more ...