Sondowanie VIDEOCONE

BAARS jako pierwsza firma w Polsce posiada w swojej ofercie badania specjalistycznym modułem VIDEOCONE. Jest on połączeniem standardowego stożka CPTU z modułem kamery. To innowacyjna technika badania gruntu, którą stosują liderzy badań CPT w Europie i na świecie. Badanie to zapewnia obraz wideo badanego podłoża, który jest nawet 100-krotnie powiększony. Jego szerokie zastosowanie pozwoli nam zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Videocone jest połączeniem standardowego elektrycznego stożka CPT z modułem kamery znajdującym się bezpośrednio za stożkiem. Jest to nowa, innowacyjna technika badania gruntów, która zapewnia dokładny obraz wideo podłoża w trakcie badania.

Okno kamery umieszczone jest w odległości około 30 cm za wierzchołkiem stożka. Kamera jest podłączona za pośrednictwem kabla sygnałowego ze znajdującym się na powierzchni terenu (na sondzie statycznej) rejestratorem, wyposażonym w monitor.

Technologia ta pozwala na obserwowanie badanego podłoża w trakcie przebiegu sondowania. Prezentowany na monitorze obraz jest znacznie powiększony (nawet 100-krotnie). Obraz o wysokiej rozdzielczości umożliwia obserwację i rozróżnianie pojedynczych cząstek gruntów, takich jak np. drobne piaski. Obraz powala także zaobserwować występujące w gruncie puste przestrzenie, wodę gruntową, a także znajdujące się w niej pęcherzyki gazu.

Wyposażenie kamery w diody LED o neutralnej barwie światła pozwala na określenie barwy badanego gruntu, a także cieczy wypełniającej przestrzenie międzyziarnowe, co jest przydatne w identyfikacji zanieczyszczeń w gruncie.

Na rejestrowanym obrazie wideo nanoszona jest automatycznie głębokość, na której znajdował się stożek sondy, a także czas badania. Dodatkowe oprogramowanie pozwoli na nałożenie na obraz siatki ze skalą, co umożliwi pomiar i porównanie wielkości ziaren.

Stożek wideo ma duże możliwości zastosowań w badaniach mających na celu określenie zanieczyszczeń gruntów, pozwala bowiem na precyzyjne określenie głębokości i miąższości zalegania zanieczyszczonych warstw (sporządzenie mapy zanieczyszczeń). W ten sposób można zastąpić kosztowne i czasochłonne wiercenia badawcze, co może znacznie skracać czas prac terenowych, podnosząc ich efektywność ekonomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości uzyskiwanych danych.

Przykładowe zastosowania modułu Videocone:

  • szczegółowa identyfikacja i opis warstw podłoża,
  • rozpoznawanie rodzaju piasku, np. na potrzeby jego wydobycia,
  • mapowanie warstw zanieczyszczeń płynnych (np. benzyna, olej napędowy),
  • rozpoznawanie poziomu zanieczyszczeń cięższych od wody w zbiornikach ( np. olej kreozotowy),
  • podgląd przeszkód w gruncie.

 

W naszej pracy wykorzystujemy do realizacji zleconych zadań innowacyjny moduł video. To nowoczesne urządzenie pozwala na dokładne badanie gruntu w czasie rzeczywistym, zapewniające dokładny bardzo dokładny obraz o wysokiej rozdzielczości. Sondowanie statyczne sondą CPT w uproszczeniu polega na wpuszczeniu elektrycznego stożka CPT z modułem kamery do gruntu, a następnie zarejestrowanie i analizowanie nagrywanego obrazu. Możliwe jest nawet 100-krotne jego powiększenie, dzięki czemu możliwe jest badanie pojedynczych cząstek gruntu czy cieczy wypełniających przestrzeń między ziarnami. Równolegle rejestrowana jest głębokość, na której sonda znajduje się w danym momencie.

 

Przeznaczenie badania przy pomocy modułu videocone

Moduł video wykorzystujemy w trakcie różnorodnych badań gruntu, mających na celu określenie jego właściwości, składu, warstw czy znajdujących się w nim zanieczyszczeń. Pozwala to na szczegółową identyfikację warstw podłoża i stworzenie jego adekwatnego opisu, co pozwala na zaplanowanie i późniejsze przeprowadzenie różnorodnych prac. Dzięki temu można rozpoznać m.in. rodzaj piasku na potrzeby jego wydobycia, wykrycie i określenie miejsc zanieczyszczenia gruntu materiałami płynnymi, w tym pochodnymi rafinacji ropy naftowej czy sprawdzenie zanieczyszczeń cięższych od wody w akwenach. Wykorzystanie modułu video do mapowania podłoża to dobra alternatywa dla innych, kosztowniejszych i bardziej czasochłonnych działań badawczych, takich jak odwierty.

 

b-videocone-02
b-videocone-01
b-videocone-03
b-videocone-04