STABILUMO ANALIZĖS

Mężczyzna dokonujący analizy stateczności na laptopieMūsų pasiūlymas taip pat apima nuošliaužų, natūralių ir dirbtinių šlaitų, taip pat geležinkelio ar kelių pylimų grunto stabilumo analizes. 

 

APSKAIČIAVIMO METODAI

Skaičiavimus atliekame skerspločiuose, kuriuos interpretuoja mūsų specialistai, remdamiesi lauko ir laboratoriniais tyrimais Naudojame daug metodų, įskaitant Bišopo ir Felenijaus metodus, kurie yra dažniausiai Lenkijoje ir Europoje naudojami analitiniai stabilumo skaičiavimo metodai. Stabilumo analizėse atsižvelgiame į Transporto ir ūkio ministro reglamento dėl techninių sąlygų, kurias turi atitikti viešieji keliai ir jų vieta, nuostatas - O.L., 1999 m. gegužės 14 d. - 2 skyrius - 144 straipsnis: „šlaitų ir nuolydžių stabilumo rodikliai, nustatomi atskirai pagal Lenkijos standartuose pateiktus metodus, neturėtų būti mažesni nei 1,5“. Jei reikia susieti rezultatus su kitais standartais ar gairėmis, pasirenkame tinkamus skaičiavimo koeficientus taip, kad jie atitiktų prielaidas.

 

DUOMENYS SKAIČIAVIMUI

Vienas iš svarbiausių stabilumo skaičiavimo elementų yra įvesties duomenų, t.y. grunto parametrų, įvedimas. Mūsų prielaida yra geriausias geotechninių parametrų atvaizdavimas, todėl nenaudojame standartuose ir literatūroje pateiktų koreliacijos ryšių. Visi duomenys, naudojami kuriant skaičiavimo modelį, nustatomi tiesioginiais metodais, remiantis statiniais ir dinaminiais zondavimais bei laboratoriniais surinktų grunto mėginių tyrimais. Aukšta mūsų CPT zondavimo kokybė leidžia nuolat nustatyti profilio fizikomechaninius parametrus, o tai patikrinama laboratoriniais tyrimais.

analiza-statecznoci2
analiza-statecznoci3
analiza-statecznoci4
analiza-statecznoci1