VIDEOCONE ZONDAVIMAS

„BAARS“ yra pirmoji įmonė Lenkijoje, turinti savo pasiūlyme specialų „VIDEOCONE“ modulį. Tai yra standartinio CPTU kūgio ir kameros modulio derinys. Tai novatoriška grunto tyrimo technika, kurią naudoja CPT tyrimų lyderiai Europoje ir pasaulyje. Atliekant šį tyrimą pateikiamas iki 100 kartų padidinto bandomojo grunto vaizdas. Platus jo taikymas leis patenkinti reikliausių klientų poreikius.

„Videocone“ yra už kūgio esantis standartinio elektrinio CPT kūgio ir kameros modulio derinys. Tai nauja, novatoriška gruntų tyrimo technika, kuri tyrimo metu suteikia tikslų grunto vaizdą.

Kameros langas yra maždaug 30 cm už kūgio galiuko. Kamera signalo kabeliu yra prijungta prie teritorijos paviršiuje (ant statinio zondo) esančio monitorių turinčio registratoriaus.

Ši technologija leidžia stebėti zondavimo proceso metu bandomą gruntą. Monitoriuje pateiktas vaizdas yra žymiai padidintas (iki 100 kartų). Didelės skiriamosios gebos vaizdas leidžia stebėti ir atskirti pavienes grunto daleles, pvz., smulkų smėlį. Vaizdas taip pat leidžia stebėti grunte esančias tuščias erdves, požeminio vandenis ir dujų burbuliukus jame.

Kameroje įrengti neutralios šviesos spalvos šviesos diodai leidžia nustatyti tiriamo grunto, taip pat tarpgrūdines erdves užpildančio skysčio spalvą, o tai naudinga nustatant grunte esančius teršalus.

Į vaizdo įrašą automatiškai įrašomas gylis, kuriame buvo zondo kūgis, ir tyrimo laikas. Papildoma programinė įranga leis uždėti vaizde tinklelį su masteliu, kuris leis išmatuoti ir palyginti grūdelių dydį.

Vaizdo kūgis turi didelį potencialą pritaikant tyrimus, kuriais siekiama nustatyti grunto užterštumą, nes leidžia tiksliai nustatyti užterštų sluoksnių gylį ir storį (paruošti užterštumo žemėlapį). Tokiu būdu galima pakeisti brangų ir daug laiko reikalaujantį tyrimą, tai gali žymiai sutrumpinti lauko darbus, padidinti jų ekonominį efektyvumą, išlaikant aukštą gautų duomenų kokybę.

„Videocone“ modulio naudojimo pavyzdžiai:

  • išsamus grunto sluoksnių identifikavimas ir aprašymas,
  • smėlio rūšies atpažinimas, pvz., jo gavybai,
  • skystų teršalų sluoksnių (pvz., benzino, dyzelino) kartografavimui,
  • sunkesnių už vandenį talpyklose esančių teršalų (pvz., kreozoto aliejaus) lygio atpažinimas,
  • kliūčių žemėje apžiūra.

 

Savo darbe užsakomosioms užduotims atlikti naudojame naujovišką vaizdo modulį. Šis moderniausias įrenginys leidžia tiksliai ir realiu laiku tikrinti gruntą, pateikiant tikslų, didelės raiškos vaizdą. Statinis zondavimas su CPT zondu paprastai kalbant, tai yra CPT elektrinio kūgio su kamera moduliu įleidimas į gruntą, po to vyksta vaizdo įrašymas ir analizavimas. Įmanoma padidinti iki 100 kartų, todėl galima ištirti atskiras grunto ar t tarpgrūdines erdves užpildančio skysčio daleles. Tuo pačių metu fiksuojamas gylis, kuriame zondas yra tam tikru momentu.

 

TYRIMO NAUDOJANT „VIDEOCONE“ MODULĮ PASKIRTIS

Vaizdo modulį naudojame atliekant įvairius grunto tyrimus, kuriais siekiama nustatyti jo savybes, sudėtį, sluoksnius ar teršalus. Tai leidžia išsamiai identifikuoti grunto sluoksnius ir sukurti tinkamą jo aprašymą, kuris leidžia planuoti ir vėliau įgyvendinti įvairius darbus. Tai leidžia atpažinti, pvz., smėlio, skirto gavybai, rūšiai aptikti ir nustatyti grunto užteršimo skystomis medžiagomis, įskaitant naftos perdirbimo darinius, vietas arba patikrinti sunkesnę už vandenį taršą rezervuaruose. Vaizdo modulio naudojimas grunto kartografavimui yra gera alternatyva kitai, brangesnei ir daug laiko reikalaujančiai mokslinių tyrimų veiklai, pvz., gręžimui.

Moduł Video 4
Moduł Video 3
Moduł Video 2
Moduł Video 1