Sondowanie CCPTU

Przeprowadzając sondowania statyczne sondą stożkową CCPTU, wykorzystujemy dielektryczny moduł połączony z elektrycznym stożkiem CPT lub piezostożkiem CPTU. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładnypomiar przewodności elektrycznej gruntu wraz z uzyskaniem standardowych parametrów badania statycznego jak qc , fs , u2. Pomiar elektryczny przewodnictwa dostarcza ważnych informacji litologicznych oraz wskazuje lokalizacje stref przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Metoda ta zapewnia szczegółowe informacje o strukturze gruntu oraz obecności zanieczyszczeń węglowodorowych.
W pracy wykorzystujemy innowacyjne urządzenia, które pozwalają nam przeprowadzać sondowania statyczne CCPTU oraz CPT, CPTU, SPCTU z wyjątkową dokładnością.
Sondowania statyczne sondą stożkową CCPTU mają zatem niebagatelne znaczenie, jeśli idzie o pogłębioną ekspertyzę charakteru badanych warstw gruntu.

Innowacyjne urządzenia do badań gruntu

Szerokie spektrum badań podłoża prowadzimy z użyciem innowacyjnych urządzeń. Narzędzia wysokiej klasy nie tylko przyspieszają naszą pracę, czyniąc ją sprawniejszą, ale też zapewniają precyzyjne wyniki oraz odczyty prowadzonych badań. Precyzyjnie skalibrowane narzędzia służą nam do wykonywania badań CCPTU, ale są również niezbędne w innych oferowanych przez nas usługach. Nowoczesne zaplecze techniczne ułatwia na przykład prowadzenia analizy stateczności gruntów i osuwisk, a  to jedynie wierzchołek bogatych możliwości, jakie daje profesjonalizm wykonawcy badań. Jeśli więc poszukują Państwo firmy, która obok doskonałych kwalifikacji swoich pracowników, opiera swe działanie również o najnowocześniejsze zdobycze techniki, serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Po co bada się przewodność elektryczną gruntu?

Pomiary przewodności elektrycznej gruntu wykonywane przy pomocy sond przenośnych mają na celu wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości w strukturze gruntu. Przez ulokowane w gruncie elektrody punktowe przepływa w różnych kierunkach prąd. Symetryczny rozkład gęstości prądu w odniesieniu do elektrody punktowej wskazuje na jednorodną strukturę gruntu. Badanie CCPTU-EC pozwala określić zmienność przewodnictwa elektromagnetycznego na określonej przestrzeni gruntu. Rezultaty badania są podstawą do podjęcia właściwych decyzji w zakresie budowy obiektów. Struktura gruntu ma wpływ na prawidłowe posadowienie budynku. Wyniki badania są ważne również dla precyzyjnej produkcji rolnej. Struktura gruntu jest wyznacznikiem sposobu uprawy gleby. Poziom rozdrobnienia gruntu ma wpływ zdolność magazynowania wody i składników odżywczych, a w rezultacie warunkuje optymalny sposób nawożenia gruntu. Wyniki pomiarów przewodności elektromagnetycznej mają duży wpływ na jakość plonów.