Sondowanie CPT

Nasza oferta obejmuje sondowanie statyczne sondą stożkową CPT. W celu przeprowadzenia tego badania należy za pomocą żerdzi zagłębiać w grunt sondę w kształcie stożka. Należy ją wprowadzać ze stałą prędkością, tak aby uzyskać wynik penetracji na poziomie ok. 2 cm na sekundę. W trakcie testu na bieżąco monitoruje się wartości oporu penetracji stożka (qc ), a także oporu tarcia na tulei ciernej (fs ,). Elektryczne stożki CPT to precyzyjne przyrządy pomiarowe celowo opracowane dla badań geotechnicznych gruntu. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne umożliwiające pomiar siły oporów wprowadzania stożka (qc ) i tarcia tulei ciernej (fs ,). Wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny. Sondowanie statyczne sondą stożkową charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Oprócz przeprowadzania sondowania statycznego CPT wykonujemy testy CPTU i testy sejsmiczne. Do tego celu wykorzystujemy moduł sejsmiczny.

Co obejmuje interpretacja CPT?

Interpretacja jakościowa sondowania CPT obejmuje określenie:

• jednorodności budowy podłoża,

• granic między różnymi pod względem litologicznym warstwami,

• granicy między gruntami nasypowymi a rodzimymi,

• wstępnej oceny stopnia skonsolidowania gruntów spoistych.

Interpretacja ilościowa obejmuje z kolei określenie:

• rodzaju gruntu (najczęściej na podstawie diagramu Robertsona),

• stanu (ID) gruntów niespoistych i konsystencji (ID) gruntów spoistych (na podstawie zależności korelacyjnych),

• parametrów odkształceniowych (M0, E0) i wytrzymałościowych (Ф’, cu) gruntów,

• nośności pali fundamentowych (metody bezpośrednie).

Jak wygląda profesjonalne badanie podłoża gruntowego sondą statyczną? Możecie dowiedzieć się tego na naszym filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.