Sondowanie dylatometrem DMT

Nasza firma oferuje badania dylatometrem DMT (ang. dilatometer Marchetti test). Wykonujemy je z użyciem najnowszego dostępnego sprzętu pomysłu profesora Silvano Marchettiego. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostarczyć wyniki spełniające wymagania szaszych Klientów. Badania dylatometryczne DMT polega na wprowadzeniu w grunt płaskiej łopatki z membraną i wyznaczeniu w sposób bezpośredni parametrów ściśliwości.Dylatometr wciskany jest z powierzchni terenu, a pomiary mogą odwywać się w różnych interwałach.


Pomiary Dylatometrem Marchettiego wykonuję się najczęściej co 20 cm. Na każdej głębokości wykonuje się pomiar ciśnień w dwóch położeniach membrany. Na pierwszym etapie badania DMT – gdy membrana znajduje się w jednej płaszczyźnie z ostrzem – mierzy się ciśnienie wymagane do rozpoczęcia przemieszczenia membrany (pomiar A). W drugiej kolejności wykonywany jest pomiar ciśnienia po jej wysunięciu o 1,1 mm w kierunku gruntu (pomiar B).

Dodatkowo można też mierzyć ciśnienie po powrocie membrany do pozycji wyjściowej (pomiar C). Testy DMT najczęściej są stosowane do badań gruntów słabonośnych, w szczególności organicznych. Test SDMT jest dodatkowo rozszerzony o dane z modułu sejsmicznego. Testy dylatometryczne najczęściej używane są do badań gruntów słabonośnych w szczególności organicznych. Test SDMT jest dodatkowo rozszerzony o dane z modułu sejsmicznego. Nasza firma jako lider na rynku badań geotechnicznych gruntu organizuje profesjonalne szkoleniasondowania statycznego CPT, CPTU, SCPTU oraz badań DMT i SDMT.

 

Moduł DMT jest przyrządem umożliwiającym rozpoznanie i pomiar parametrów gruntu bezpośrednio w podłożu. Badanie opiera się na wprowadzaniu do ziemi specjalnej sondy pomiarowej w kształcie łopatki. Umieszczona na sondzie membrana co 20 centymetrów rejestruje dokładnie zmiany ciśnień w układzie pomiarowym, jakie występują na coraz głębszych partiach gruntu.

Dylometr Marchettiego wykorzystuje się do badań DMT w celu:

  • identyfikacji rodzaju gruntu,
  • ustalenia historii naprężeń w gruncie,
  • oszacowania wartości parametrów, takich jak: moduły odkształcenia (E0, E), wytrzymałość na ścinanie bez odpływu (cu), współczynnik parcia bocznego (K0), naprężenie prekonsolidacji.

Firma BAARS jako pierwsza w Europie dysponuje już najnowszym (rok produkcji 2015) sterownikiem Dylatometru prof. Silvano Marchettiego.

Pozwala to nam na jeszcze dokładniejsze i szybsze wykonywanie badań DMT.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą profesjonalną ofertą sondowania statycznego gruntu oraz badań DMT.

Standardy sprzętu:

  • Eurokod 7
  • według Komitetu Technicznego TC 16
  • International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) pierwsza
Specyfikacja techniczna
Model łopatki DMT
Typ łopatki z elastyczną membraną
Grubość membrany 0,25

Maksymalne ciśnienie na łopatce

40 bar
System pomiarowy Prof. S. Marchetti wer. 2015 rok
Spełnione standardy

Eurokod 7

ISSMGE TC 16

ASTM D6635

ISO 22476-11

Badania dylamometrem DMT 1
Badania dylamometrem DMT 2
Badania dylamometrem DMT 7
Badania dylamometrem DMT 6
Dylatometr Marchettiego