mask

Sondowania statyczne – szkolenia

Jako lider badań gruntu in-situ w technologii direct pushing, gromadzący swoje doświadczenie na arenie międzynarodowej, chcielibyśmy zaprosić Państwa do skorzystania z naszych usług szkoleniowych. Jesteśmy w stanie zorganizować dla Państwa szkolenie z zakresu badań CPT, CPTU, SCPTU, DMT i SDMT.

Przygotowywane przez nas kursy składają się z rozbudowanej części teoretycznej wprowadzającej w metodologię prowadzenia badań oraz z części warsztatowej, podczas której następuje prezentacja pracy sprzętu do sondowania CPT.

Nasze szkolenia skierowane są do: projektantów, kierowników kontraktów, kierowników budów, kontrolerów jakości, geologów, którzy w swojej pracy napotykają badania geotechniczne gruntów, a chcieliby wiedzieć coś więcej na ich temat.

Obecnie proponujemy szkolenie:

Badania podłoża gruntowego sondą statyczną – sprzęt, jakość, interpretacja

 1. Przegląd metod polowych badań podłoża – wady, zalety, ograniczenia stosowania
 2. Sondowanie statyczne CPT – wprowadzenie
 3. Rodzaje badań typu direct pushing
  1. CPTM,
  2. CPTU,
  3. SCPT,
  4. DMT.
 4. Sprzęt do badań CPTU
  1. stożki,
  2. systemy rejestracji,
  3. urządzenia do wciskania.
 5. Jakość badań CPTU
  1. przegląd norm przedmiotowych
  2. wymogi Eurokodu 7 i specyfikacji technicznych ISO
  3. certyfikaty kalibracji systemu pomiarowego
  4. saturacja filtrów porowych CPTU
 6. Interpretacja wyników badań
  1. mierzone parametry,
  2. lokalizacja i korekta błędów,
  3. identyfikacja rodzaju gruntu,
  4. określenie parametrów stanu gruntu,
  5. wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntu.

A w części warsztatowej:

 1. Prezentacja sprzętu do badań CPT
  1. CPT TRUCK – pokazowe sondowanie
  2. stożki o przekroju 10 cm2
  3. stożki o przekroju 15 cm2
  4. dylatometr Marchettiego (sterownik i łopatka),
  5. moduł sejsmiczny do badań SCPTU,
 2. Prezentacja i omówienie kart kalibracji stożków
 3. Prezentacja i omówienie „żywych” wyników badań CPTU
 4. Prezentacja i omówienie przykładowego raportu z przeprowadzonych badań
 5. Omówienie zagadnienia filtrów porowych i ich znaczenie w jakości wykonywanych badań
 6. Prezentacja zużywających się części stożków i ich wpływ na jakość badań

 

Prowadzący szkolenie:
dr inż. Bartłomiej Czado
Absolwent kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W latach 2006-2015
asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Współdziałania Budowli z Podłożem, WIL, PK. W roku 2015 obronił
doktorat w dziedzinie Budownictwo (specjalność Geotechnika) pt. „Analiza nośności pali fundamentowych na
podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną”. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny geotechniki. Obecnie
wykładowca w Zakładzie Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

mgr. Paweł Jóźwiak
Właściciel firmy BAARS. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jedyny w Polsce operator sondy statycznej z
potwierdzonymi umiejętnościami przez Gouda Geo-Equipment B.V. oraz Construction Skills Certifications.
Uczestnik wielu międzynarodowych kontraktów badawczych w dziedzinie badań in-situ.

 

 

Szkolenie sondowanie statyczne 12
Szkolenie sondowanie statyczne 11
Szkolenie sondowanie statyczne 10
Szkolenie sondowanie statyczne 9
Szkolenie sondowanie statyczne 8
Szkolenie sondowanie statyczne 7
Szkolenie sondowanie statyczne 6
Szkolenie sondowanie statyczne 6
Szkolenie sondowanie statyczne 5
Szkolenie sondowanie statyczne 4
Szkolenie sondowanie statyczne 3
Szkolenie sondowanie statyczne 2
Szkolenie sondowanie statyczne 1