mask

БЛОГ

 
szkolenie

Do kogo adresowane są szkolenia z sondowania statycznego?

Sondowanie statyczne to podstawowy typ badań polowych. Jest to powszechnie praktykowana metoda badawcza mająca na celu rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów oraz pozwalająca na określenie najważniejszych parametrów. Pomiary z zakresu sondowania statycznego muszą być jednak wykonywane umiejętnie, a późniejsza interpretacja uzyskanych informacji wymaga stosownej wiedzy, dlatego też osoby zainteresowane tym zagadnieniem powinny poszerzać swoje kompetencje z tego zakresu. Najlepszą okazją ku temu jest udział w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych przez naszą firmę.

Подробнее...

badanie gruntu

Jak mapować warstwy zanieczyszczeń płynnych?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na danym obszarze, niezwykle ważne jest przeprowadzenie badań gruntu. Ma to znaczenie z wielu powodów, takich jak położenie oraz głębokość wód gruntowych, które również mogą stanowić zagrożenie oraz stać się poważną przeszkodą w odpowiednim postępowaniu prac.

Подробнее...

dylatometr

Kiedy przeprowadza się testy DMT?

Precyzyjne określenie parametrów podłoża jest koniecznym etapem przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej, a ich zakres i charakter zależy od jej specyfiki i przeznaczenia wznoszonego obiektu. Jednym z wykonywanych badań jest test DMT. Przekonajmy się, na czym polega i sprawdźmy, w jakich okolicznościach się go przeprowadza.

Подробнее...

badanie CPTU

Co wpływa na jakość badań CPTU?

Istnieją różne rodzaje badań geotechnicznych. Jednym z nich jest badanie CPTU. Choć skrót ten może brzmieć tajemniczo, odnosi się on po prostu do angielskiej nazwy tego badania  Cone Penetration Test. Celem sondowania CPTU jest rozpoznanie jakościowe lub ilościowe właściwości gruntów. Tego typu badania gruntu należą do kategorii badań polowych, określanych mianem „in-situ”, które umożliwiają określenie parametrów gruntowych. O znaczeniem tego badania świadczyć może również to, że to badanie znalazło się  na pierwszym miejscu wśród technik in-situ opisywanych przez standardy ISO.

Подробнее...

dwie kobiety inżynier w terenie

,,Badanie podłoża budowli. Metody polowe" - nowa książka dostępna już teraz. Dlaczego warto po nią sięgnąć?

Aby bezpiecznie posadowić budynek, niezbędne jest zdobycie wiedzy o podłożu gruntowym, na którym ma się on znaleźć. Taką wiedzę można pozyskać z wydanej pod koniec sierpnia 2020 książki pt. „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”, wydawnictwa PWN. Dlaczego naszym zdaniem warto po nią sięgnąć?

Подробнее...

zbocze

Od czego zależy stateczność zboczy?

Stateczność jest zagadnieniem badanym przez geotechników oraz geologów. Miara stateczności zależy od wielu czynników i często jest uzależniona od działań człowieka. Co jednak najczęściej na nią wpływa?

Najczęstszą przyczyną utraty stateczności lub – innymi słowy – powstania osuwisk jest ingerencja człowieka w geometrię istniejących zboczy oraz zła gospodarka wodna (brak odwodnienia).

Подробнее...

Stożek sejsmiczny SCPTu

Sondowanie SCPTU. Kilka słów o testach sejsmicznych

Stożek sejsmiczny SCPTu to jeden z najnowszych wielopomiarowych narzędzi do badań przeprowadzanych na miejscu w terenie. Jego budowa składa się z dwóch części, z których pierwsza odpowiedzialna jest za pomiar parametrów uzyskiwanych w standardowym badaniu CPTu i umożliwia wyznaczenia parametrów takich jak qc , fs ,, u2. Druga część natomiast odpowiada za rejestrację prędkości propagacji fali ścinającej oraz fali pionowej. Pozwala to na określenie parametrów charakteryzujących właściwości sprężyste ośrodka gruntowego.

Подробнее...

tablet w dłoniach

Sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Charakterystyka

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych sond możliwe jest otrzymanie szczegółowych informacji na temat jakości oraz właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Dodatkowo badanie pozwala określić wskaźniki oporu, stawiane przez podłoże podczas: ściskania, wbijania i obracania urządzenia. Jednym z rodzajów sondowań, jest sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Jak się je wykonuje i czego można się dzięki niemu dowiedzieć? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Подробнее...

dilatometr

Czym są badania geotechniczne gruntu i kiedy należy je wykonywać?

Odpowiednio przeprowadzone badania gruntu, pozwalają uzyskać cenne informacje o stanie gleby i odpowiednim umiejscowieniu budynku. Podpowiadamy, czym są badania geotechniczne i kiedy należy je wykonać. Zapraszamy do lektury.

Подробнее...

Spękany grunt

Czego można się dowiedzieć, przeprowadzając sondowanie gruntu?

Specjalistyczne badania geotechniczne wykonywane są najczęściej w przypadku realizacji inwestycji budowlanych. Pozwalają na dokładną ocenę właściwości chemicznych i fizycznych podłoża oraz uzyskanie niezbędnych danych dotyczących danego gruntu. Dzięki temu można nie tylko optymalnie zaplanować rozwiązania konstrukcyjne adekwatne do specyfiki terenu, na którym ma powstać budowa, ale również w niektórych przypadkach uniknąć poważniejszych konsekwencji. Jedną z metod badawczych wykorzystywanych w geotechnice jest sondowanie gruntu. Jakie informacje można uzyskać dzięki tej metodzie?

Подробнее...