mask

БЛОГ

 
zbocze

Od czego zależy stateczność zboczy?

Stateczność jest zagadnieniem badanym przez geotechników oraz geologów. Miara stateczności zależy od wielu czynników i często jest uzależniona od działań człowieka. Co jednak najczęściej na nią wpływa?

Najczęstszą przyczyną utraty stateczności lub – innymi słowy – powstania osuwisk jest ingerencja człowieka w geometrię istniejących zboczy oraz zła gospodarka wodna (brak odwodnienia).

Подробнее...

Stożek sejsmiczny SCPTu

Sondowanie SCPTU. Kilka słów o testach sejsmicznych

Stożek sejsmiczny SCPTu to jeden z najnowszych wielopomiarowych narzędzi do badań przeprowadzanych na miejscu w terenie. Jego budowa składa się z dwóch części, z których pierwsza odpowiedzialna jest za pomiar parametrów uzyskiwanych w standardowym badaniu CPTu i umożliwia wyznaczenia parametrów takich jak qc , fs ,, u2. Druga część natomiast odpowiada za rejestrację prędkości propagacji fali ścinającej oraz fali pionowej. Pozwala to na określenie parametrów charakteryzujących właściwości sprężyste ośrodka gruntowego.

Подробнее...

tablet w dłoniach

Sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Charakterystyka

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych sond możliwe jest otrzymanie szczegółowych informacji na temat jakości oraz właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Dodatkowo badanie pozwala określić wskaźniki oporu, stawiane przez podłoże podczas: ściskania, wbijania i obracania urządzenia. Jednym z rodzajów sondowań, jest sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Jak się je wykonuje i czego można się dzięki niemu dowiedzieć? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury.

Подробнее...

dilatometr

Czym są badania geotechniczne gruntu i kiedy należy je wykonywać?

Odpowiednio przeprowadzone badania gruntu, pozwalają uzyskać cenne informacje o stanie gleby i odpowiednim umiejscowieniu budynku. Podpowiadamy, czym są badania geotechniczne i kiedy należy je wykonać. Zapraszamy do lektury.

Подробнее...

Spękany grunt

Czego można się dowiedzieć, przeprowadzając sondowanie gruntu?

Specjalistyczne badania geotechniczne wykonywane są najczęściej w przypadku realizacji inwestycji budowlanych. Pozwalają na dokładną ocenę właściwości chemicznych i fizycznych podłoża oraz uzyskanie niezbędnych danych dotyczących danego gruntu. Dzięki temu można nie tylko optymalnie zaplanować rozwiązania konstrukcyjne adekwatne do specyfiki terenu, na którym ma powstać budowa, ale również w niektórych przypadkach uniknąć poważniejszych konsekwencji. Jedną z metod badawczych wykorzystywanych w geotechnice jest sondowanie gruntu. Jakie informacje można uzyskać dzięki tej metodzie?

Подробнее...

Sonda w futerale

W jakim celu wykonywane są badania dylatometrem Marchettiego?

Badania z zastosowaniem dylatometru Marchettiego są obecnie powszechnie prowadzone przez geologów inżynierskich w celu wykonania pomiaru parametrów gruntu bezpośrednio w podłożu. Jest to urządzenie pomiarowe, którego zaawansowana konstrukcja pozwala na bardzo precyzyjne określenie wytrzymałości i odkształceń podłoża.

Подробнее...

Sondy

Krótka historia sondowań statycznych

Współcześnie sondowanie statyczne CPT to jedno z powszechnie wykonywanych badań podczas realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych. Umożliwia określenie parametrów geotechnicznych przez pomiar oporu pod podstawą i wzdłuż pobocznicy stożka wciskanego w grunt. Sonda CPT zapewnia wyniki, które są możliwie najbardziej zbliżone do rzeczywistych, co z kolei przekłada się na efektywność prac budowlanych oraz optymalizację kosztów związanych z fundamentowaniem.

Подробнее...