Polityka jakości i Polityka BHP

Polityka jakości naszej firmy wynika z naszej strategii rozwoju.

Dzięki szybkości, wszechstronności, mobilności, szybkiej reakcji, dynamizmowi pracy i świeżości zapewnimy każdemu Klientowi specjalistyczne usługi na najwyższym poziomie.

 

Celem firmy BAARS jest zdobyć i utrzymać dominującą pozycję na rynku krajowym i stałe rozszerzać działalność na rynku zagranicznym.

Polityka jakości naszej firmy wynika z jej strategii rozwoju.

Polityką firmy jest również zapewnienie najwyższego poziomu usług zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami Klienta, realizowanych terminowo, pozbawionych wad, a w efekcie będących rekomendacją dla dalszej współpracy.

Ciągłe doskonalenie organizacji firmy, podnoszenie jakości i wydajności naszej pracy odbywa się dzięki pełnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników i podnoszeniu poziomu ich kwalifikacji, świadomości i motywacji oraz przeznaczenia odpowiednich środków na realizację tych działań.

Każdy pracownik firmy uczestniczy w tym procesie, przyjmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i bierze czynny udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy w oczach Klientów.

Posiadany przez nas sprzęt geotechniczny jest zgodny z normami ISO 22476-1, ISO 22476-5 oraz ich polskimi odpowiednikami. Spełnia też wszelkie kryteria zapisane w Eurocode 7.

Firma BAARS wdraża system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Staramy się aby wszystkie działania, procesy i wprowadzane technologie były zgodne z tymi normami.

Jakość, środowisko i BHP to trzy filary, budujące nasz system zarządzania. Pozwalają one spojrzeć nam w szerszy sposób na każdy aspekt naszej działalności. Terminy takie jak: wysoka jakość wykonywanych usług, transparentność w relacjach z partnerami, profesjonalna współpraca z Klientem i spełnienie jego oczekiwań, dbałość o środowisko dla przyszłych pokoleń czy bezpieczne wykonywanie badań to stałe elementy w naszej codziennej pracy, o które doskonalimy zintegrowany system zarządzania.

Najważniejsze obszary zintegrowanego systemu zarządzania jakością firmy BAARS:

cele jakościowe

polityka ZSZ

podejście procesowe

dokumentacja ZSZ

komunikacja

spełnienie wymagań Klienta

ciągłe doskonalenie

ryzyko zawodowe

audyt wewnętrzny

strategia

monitorowanie procesów

wymagania prawne

algorytmy

analiza danych

reagowanie na awarie

aspekty środowiskowe

zagrożenia znaczące

identyfikacja zagrożeń

szkolenia

sterowanie operacyjne