Sondowanie SCPTU - testy sejsmiczne

Testy sejsmiczne mogą być prowadzone podczas badania CPT lub CPTU (SCPT lub SCPTU). Jest to dokładne i wiarygodne narzędzie do ustalenia prędkości propagacji fali poprzecznej (vs) i podłużnej (vp ). Parametry te umożliwiają wyznaczenie początkowego modułu ścinania G0, modułu odkształcenia E0 (odpowiednik modułu Younga dla gruntów), co pozwala na wyliczenie współczynnika Poissona.

Jak wykonuje się sondowanie SCPTU?

Vykdome SCPTU zondavimo užsakymus. Šis metodas suteikia išsamią informaciją apie grunto in-situ parametrus. Seisminiai tyrimai gali būti atliekami atliekant CPT arba CPTU (SCPT arba SCPTU) tyrimus. Tai yra patogi ir efektyvi priemonė nustatyti skersinės (vs) ir išilginės (vp) bangų sklidimo greitį. Šie parametrai leidžia nustatyti pradinį šlyties modulį G0, deformacijos modulį E0 (ekvivalentas Jungo moduliui grunte), kuris leidžia apskaičiuoti Puasono faktorių.

 

KAIP ATLIEKAME SCPTU ZONDAVIMĄ?

Statinis SCPTU zondavimas susideda iš skersinės bangos sklidimo žemėje tarp reljefo paviršiaus ir zondo galo matavimo, kuriame papildomai sumontuoti akselerometrai ar geofonai. Seisminė banga susidaro dėl smūgio (horizontalia kryptimi - skersinė, šlyties banga) į plieninį elementą, pastatytą grunte teritorijos paviršiuje. Smūgio metu prasideda signalo (greičio ar pagreičio) registravimas zondo antgalyje. Pagal seisminės bangos, pasiekiančios gylį, kuriame šiuo metu yra zondas, laiką nustatomas vidutinis skersinės bangos sklidimo grunte greitis. Atliekant tyrimus, pvz., kas 1 m išilgai gylio ir lyginant gretimų lygių matavimų rezultatus, galima nustatyti bangų sklidimo greitį tam tikrame 1 m storio sluoksnyje.

 

sondowanie-scptu1
modul-sejsmiczny-3
sondowanie-scptu2
sondowanie-scptu3
sondowanie-scptu6
sondowanie-scptu4
sondowanie-scptu7
sondowanie-scptu8

 

Seisminiai tyrimai atliekami atliekant CPT arba CPTU (SCPT arba SCPTU) tyrimus. SCPTU zondavimas susideda iš skersinės bangos sklidimo žemėje tarp reljefo paviršiaus ir zondo galo kuriame papildomai sumontuoti akselerometrai. Seisminė banga susidaro dėl smūgio (horizontalia kryptimi - skersinė, šlyties banga) į plieninį elementą, pastatytą grunte teritorijos paviršiuje. Smūgio metu prasideda signalo (greičio ar pagreičio) registravimas zondo antgalyje. Pagal seisminės bangos, pasiekiančios gylį, kuriame šiuo metu yra zondas, laiką nustatomas vidutinis skersinės bangos sklidimo grunte greitis (Vs). Atliekant tyrimus gylyje pvz., kas 1 m ir lyginant gretimų lygių matavimų rezultatus, galima nustatyti bangų sklidimo greitį tam tikrame 1 m storio sluoksnyje.

Seisminės sistemos matavimo elementai gali būti visam laikui sumontuoti CPTU kūgyje arba pritvirtinti prie jo kaip atskira laidų sekcija. Tokioje sistemoje gali būti įrengtas vienas akcelerometras, nustatytas horizontalioje plokštumoje (viena kryptimi), arba trijų akselerometrų rinkinys. Tai leidžia matuoti nepriklausomai nuo sužadinimo krypties horizontalioje plokštumoje. Be to, seisminiai tyrimai leidžia išmatuoti išilginį bangų sklidimo greitį (Vp) ir nustatyti deformacijos modulį (E0) bei Puasono santykį (v).

Taip pat matuojame elektrinį grunto laidumą. Šį tyrimą atliekame naudodami CCPTU statinio zondavimo metodą.