niebo, łąka, samochód

STATICKÉ PENETRAČNÍ ZKOUŠKY – ŠKOLENÍ

Jako lídr průzkumu půdy in-situ pomocí technologie direct pushing, který získává zkušenosti na mezinárodní scéně, bychom vás rádi pozvali k využití našich školicích služeb. Jsme schopni pro vás uspořádat školení v rozsahu zkoušek CPT, CPTU, SCPTU, DMT a SDMT.

Námi připravované kurzy se skládají z rozsáhlé teoretické části uvádějící do metodologie průzkumů a workshopů, během nichž je prezentována práce zařízení pro penetrační zkoušky CPT.

Naše školení jsou určena pro: projektanty, vedoucí smluv, stavbyvedoucí, kontrolory kvality, geology, kteří se při své práci setkávají s geotechnickým průzkumem půd a chtěli by o něm vědět něco víc.

V současné době nabízíme školení:

Průzkum podloží statickou sondou – vybavení, kvalita, interpretace

 1. Přehled metod terénních průzkumů podloží – nevýhody, výhody, omezení použití
 2. Statické penetrační zkoušky CPT – úvod
 3. 3. Druhy zkoušek typu direct pushing
  1. CPTM,
  2. CPTU,
  3. SCPT,
  4. DMT.
 4. Zařízení pro zkoušky CPTU
  1. kužely,
  2. záznamové systémy,
  3. zařízení pro vtlačování.
 5. Kvalita zkoušek CPTU
  1. přehled dotyčných norem
  2. požadavky Eurokódu 7 a technických specifikací ISO
  3. kalibrační certifikáty měřicího systému
  4. saturace pórových filtrů CPTU
 6. Interpretace výsledků zkoušek
  1. měřené parametry,
  2. lokalizace a korekce chyb,
  3. identifikace druhu půdy,
  4. stanovení parametrů stavu půdy,
  5. stanovení parametrů pevnosti půdy.

A ve workshopové části:

 1. Prezentace zařízení pro zkoušky CPT
  1. CPT TRUCK – ukázková penetrační zkouška
  2. kužely o průřezu 10 cm2
  3. kužely o průřezu 15 cm2
  4. Marchettiho dilatometr (ovladač a lopatka),
  5. seismický modul pro zkoušky SCPTU,
 2. Prezentace a projednání kalibračních listů kuželů
 3. Prezentace a projednání „živých“ výsledků zkoušek CPTU
 4. Prezentace a projednání příkladové zprávy z provedených zkoušek
 5. Projednání tématu pórových filtrů a jejich významu pro kvalitu prováděných zkoušek
 6. Prezentace opotřebitelných částí kuželů a jejich vliv na kvalitu zkoušek

 

Vedoucí školení:
dr inż. Bartłomiej Czado
Absolvent oboru stavebnictví na Fakultě inženýrského stavitelství Krakovské polytechniky. V letech 2006–2015
výzkumný a pedagogický asistent v Ústavu interakce budov s podložím, WIL, PK. V roce 2015 obhájil disertační práci v oboru stavebnictví (specializace geotechnika) s názvem „Analýza únosnosti základových pilot na základě terénních zkoušek půdy statickou sondou“. Autor několika publikací z oblasti geotechniky. V současné době lektor v Ústavu stavebnictví Státní vyšší odborné školy v Krosnu.

mgr. Paweł Jóźwiak
Majitel firmy BAARS. Absolvent environmentálního inženýrství na Fakultě enviromentálního inženýrství a územního plánování Přírodovědecké univerzity v Poznani. Jediný v Polsku provozovatel statické sondy s dovednostními potvrzenými Gouda Geo-Equipment B.V. a Construction Skills Certifications.
Strana mnoha mezinárodních smluv o průzkumu v oblasti zkoušek in-situ.

sondowanie-statyczne-szkolenie01
sondowanie-statyczne-szkolenie02
sondowanie-statyczne-szkolenie03
sondowanie-statyczne-szkolenie04
sondowanie-statyczne-szkolenie05
sondowanie-statyczne-szkolenie06
sondowanie-statyczne-szkolenie07
sondowanie-statyczne-szkolenie08
sondowanie-statyczne-szkolenie09
sondowanie-statyczne-szkolenie10
sondowanie-statyczne-szkolenie11
sondowanie-statyczne-szkolenie12
sondowanie-statyczne-szkolenie13