PENETRAČNÍ ZKOUŠKA CPTU

Naše nabídka obsahuje statické penetrační zkoušky kuželovou sondou CPTU. K provedení této zkoušky je třeba pomocí tyče zatlačit do půdy sondu ve tvaru kužele. Je třeba ji zatlačit konstantní rychlostí, aby se získal výsledek penetrace na úrovni asi 2 cm za sekundu. Během zkoušky jsou průběžně sledovány hodnoty odporu proti vnikání kužele (qc) a také plášťové tření na třecí manžetě (fs ,) a pórový tlak (u2).

Elektrické piezocony CPTU jsou přesné měřicí přístroje určené speciálně pro geotechnický průzkum půdy. Tyto sondy jsou vybaveny tenzometrickými senzory, které umožňují změřit sílu odporu proti vnikání kužele (qc ) a plášťové tření na třecí manžetě (fs ,). Piezocony CPTU jsou vybaveny senzorem tlaku (u2), který umožňuje měření in-situ pórového tlaku během zkoušky. Všechny tyto parametry se měří nepřetržitě a najednou. Senzory tlaku lze také použít k provádění zkoušek rozptylu (disipace) přebytku pórového tlaku.

Statické penetrační zkoušky konickou sondou se vyznačují vysokou přesností měření a citlivostí na měnící se vlastnosti podloží. Kromě provádění statických penetračních zkoušek CPT provádíme také zkoušky CPTU a seismické zkoušky. Pro tento účel používáme seismický modul.

NA CO SE VZTAHUJE INTERPRETACE CPTU?

Interpretace kvalitativních dat penetračních zkoušek CPT zahrnuje určení:

  • homogenity struktury podloží,
  • hranic mezi litologicky rozdílnými vrstvami,
  • hranice mezi násypovou a původní půdou,
  • předběžné posouzení stupně konsolidace soudržných zemin.

Interpretace kvantitativních dat zahrnuje určení:

  • druhu půdy (nejčastěji na základě Robertsonova diagramu),
  • stavu (ID) nesoudržných půd a konzistence (ID) soudržných půd (na základě korelačních vztahů),
  • parametrů deformace (M0, E0) a pevnosti (Ф’, cu) půd,
  • nosnosti základových pilot (přímé metody).

Jak vypadá profesionální průzkum podloží statickou sondou? To se dozvíte v našem videu. Zveme vás ke sledování.


schemat-01