Penetrační zkoušky SCPTU

Realizujeme objednávky na penetrační zkoušky SCPTU. Tato metoda zajišťuje podrobné informace o parametrech půdy in-situ. Seismické zkoušky se mohou provádět během zkoušek CPT nebo CPTU (SCPT nebo SCPTU). Je to pohodlný a efektivní nástroj pro stanovení rychlosti šíření příčných (vs) a podélných (vp ) vln. Tyto parametry umožňují stanovit počáteční modul smyku G0, modul deformace E0 (ekvivalent Youngova modulu pružnosti), což umožňuje výpočet Poissonova poměru.

JAK SE PROVÁDÍ PENETRAČNÍ ZKOUŠKA SCPTU?

Statické penetrační zkoušky SCPTU spočívají v měření doby šíření příčné vlny v půdě mezi povrchem terénu a špičkou sondy, ve které jsou navíc nainstalovány akcelerometry nebo geofony. Seismická vlna je generována nárazem (ve vodorovném směru – příčná smyková vlna) do ocelového prvku umístěného v půdě na povrchu terénu. Okamžikem nárazu se spustí záznam signálu (rychlosti nebo zrychlení) ve špičce sondy. Na základě doby, kdy seismická vlna dosáhne hloubky, ve které se aktuálně nachází sonda, se stanoví průměrná rychlost šíření příčné vlny v půdě. Prováděním zkoušky v hloubce např. každý 1 m a porovnáním výsledků měření na sousedních úrovních lze určit rychlost šíření vln v dané vrstvě o tloušťce 1 m.

 

sondowanie-scptu1
modul-sejsmiczny-3
sondowanie-scptu2
sondowanie-scptu3
sondowanie-scptu6
sondowanie-scptu4
sondowanie-scptu7
sondowanie-scptu8

 

Seismické zkoušky se provádějí během zkoušek CPT nebo CPTU (SCPT nebo SCPTU). Penetrační zkoušky SCPTU spočívají v měření doby šíření příčné vlny v půdě mezi povrchem terénu a špičkou sondy, ve které jsou navíc nainstalovány akcelerometry. Seismická vlna je generována nárazem (ve vodorovném směru – příčná smyková vlna) do ocelového prvku umístěného v půdě na povrchu terénu. Okamžikem nárazu se spustí záznam signálu (rychlosti nebo zrychlení) ve špičce sondy. Na základě doby, kdy seismická vlna dosáhne hloubky, ve které se aktuálně nachází sonda, se stanoví průměrná rychlost šíření příčné vlny v půdě (Vs). Prováděním zkoušky v hloubce např. každý 1 m a porovnáním výsledků měření na sousedních úrovních lze určit rychlost šíření vln v dané vrstvě o tloušťce 1 m.

Měřicí prvky seismického systému mohou být trvale zabudovány do kuželu CPTU nebo k němu připojeny jako samostatná část potrubí. Takový systém může být vybaven jedním akcelerometrem umístěným v horizontální rovině (v jednom směru) nebo sadou tří akcelerometrů. Umožňuje to měření bez ohledu na směr buzení v horizontální rovině. Kromě toho seismické zkoušky umožňují měřit rychlost šíření podélné vlny (Vp) a stanovit modul deformace (E0) a Poissonův poměr (v).

Zabýváme se také měřením elektrické vodivosti půdy. Tuto zkoušku provádíme pomocí metody statické penetrační zkoušky CCPTU.