Maszyny CPT

Sondowania statyczne sondą CPT pozwalają na precyzyjne rozpoznanie cech podłoża gruntowego. Wykonuje się je w celu określenia kolejności i głębokości zalegania warstw geologicznych, ustalenia warunków wodno-gruntowych, a przede wszystkim do określenia fizycznych i mechanicznych właściwości poszczególnych warstw geotechnicznych. Na podstawie uzyskanych wyników można optymalnie zaprojektować fundament konstrukcji tj. wyznaczyć optymalne długości pali, ich prognozowaną nośność na wciskanie i wyciąganie oraz wyznaczyć wymiary fundamentów bezpośrednich.

Niezwykle istotne jest jakiego sprzętu używa się do wykonania tego typu badań.

Zaawansowany technicznie sprzętem, za pomocą którego wykonuje się sondowania statyczne pozwala na osiąganie znacznych głębokości badań. Do zalet naszych maszyny należą przede wszystkim podwozia balastowe.