Zařízení pro statické penetrační zkoušky

Při své práci používáme pouze moderní a technicky pokročilé vybavení. Je to záruka spolehlivě provedených zkoušek. Záleží nám na tom, abychom klientům nabízeli ověřená řešení za atraktivní cenu.

Statické penetrační zkoušky jsou jedním ze základních typů průzkumů půdy. Spočívají v zatlačení kuželu se senzory do půdy – takto je možné zkoumat a zaznamenat parametry zkoušené půdy. Tato zkouška umožňuje mj. určit stupeň zhutnění nebo plasticity půd, pevnost půdy nebo modul deformace.

Provádíme statické penetrační zkoušky. Máme následující vybavení:

  • CPT TRUCK TERBERG 200 kN,
  • CPT TRUCK STEYR 200 kN,
  • CPT TRUCK MAN 200 kN,
  • Platforma CPT,
  • Mini Crawler.

Jsou to spolehlivé stroje, které jsou vhodné pro práci v těžkých podmínkách. Máte-li jakékoli dotazy, jsme vám k dispozici.

PŘÍSTROJE PRO ZKOUŠENÍ PARAMETRŮ PŮDY

Provádíme odborné zkoušky parametrů půdy. Podporujeme každou investici! Stojí za to nám důvěřovat – jsme zkušení odborníci, kteří při své práci používají nejlepší stroje a nástroje!

Zkoušky provádíme pomocí následujícího zařízení:

  • seismický modul,
  • video modul,
  • Marchettiho dilatometr,

Zveme vás ke spolupráci s firmou Baars!