CPTU

Při provádění statických penetračních zkoušek kuželovou sondou CCPTU používáme dielektrický modul připojený k elektrickému kuželu CPT nebo piezoconu CPTU. Díky tomu jsme schopni přesně změřit elektrickou vodivost půdy a zároveň získat standardní parametry statické zkoušky jako qc , fs , u2. Měření elektrické vodivosti poskytuje důležité litologické informace a indikuje umístění propustných a nepropustných zón. Tato metoda poskytuje podrobné informace o struktuře půdy a přítomnosti uhlovodíkových znečišťujících látek.

Při práci používáme inovativní zařízení, která nám umožňují provádět statické penetrační zkoušky CCPTU a CPT, CPTU, SPCTU s výjimečnou přesností.