Magnetometer Cone

Moduł magnetometru może być używany do wykrywania anomalii w polu magnetycznym, które mogą wskazywać na obecność dużej masy materiału ferromagnetycznego w glebie. Jego zasięg to promień ok. 2 metrów.