BAARS JEST OFICJALNIE ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNKIEM FORMATU AGS !!!!!

AGS FormatW 1991 roku AGS https://www.ags.org.uk/ opracował metodę przesyłania danych między organizacjami branżowymi. Jest on znany wielu osobom po prostu jako "AGS Format" lub "AGS Data Format". Format ten zapewnił standard w sposobie przesyłania danych z badań terenowych między stronami uczestniczącymi w projekcie.

Mówiąc prościej:

"AGS Data Format pozwala na bezproblemową wymianę danych pomiędzy różnymi programami wykorzystywanymi w branży geotechnicznej".

Czyli dane zebrane w terenie przez wykonawcę badań, laboratorium lub ekipę wiertniczą są następnie przekazywane w formacie .ags wszystkim członkom zespołu projektowego. Zespół projektowy wykorzystuje je bezpośrednio po otrzymaniu bez czasochłonnego ponownego ich wprowadzania co pozwala uniknąć błędów.

Po zakończeniu projektu dane w formacie AGS można łatwo zarchiwizować w celu późniejszego pobrania ich bez konieczności znajomości oprogramowania użytego do ich wygenerowania.