niebo, łąka, samochód

Sondowania statyczne – szkolenia

Obok licznych, specjalistycznych usług, które dla Państwa świadczymy, zajmujemy się również organizacją szkoleń z zakresu sondowań statycznych. Lata ciężkiej i wytrwałej pracy pozwoliły nam zdobyć cenne doświadczenie, którym teraz pragniemy się z Wami podzielić. Jako wykonawca badań gruntu w technologii direct pushing, zapraszamy na panele szkoleniowe, w ramach których opanują Państwo zagadnienia z zakresu badań z użyciem metod CPT, CPTU, SCPTU, DMT i SDMT.

Kursy, które dla Państwa przygotowaliśmy, składają się z rozbudowanej części teoretycznej, dzięki której poznają Państwo metodologię prowadzenia badań. Drugi blok opracowanych przez nas szkoleń to część praktyczna. Podczas angażujących warsztatów będą mieli Państwo okazję przyjrzeć się pracy sprzętu do sondowania, z którego korzystamy, świadcząc swoje usługi.

Opracowany przez nas plan szkoleń skierowany jest do kierowników kontraktów, projektantów, kierowników budów oraz kontrolerów jakości. Przedstawiciele wszystkich tych profesji spotykają się w codziennej pracy z geotechnicznymi badaniami gruntów, dlatego chcąc stale poszerzać swoje kompetencje, warto wziąć udział w organizowanych przez nas szkoleniach z zakresu sondowań statycznych.

Obecnie proponujemy szkolenie:

Badania podłoża gruntowego sondą statyczną – sprzęt, jakość, interpretacja

 1. Przegląd metod polowych badań podłoża – wady, zalety, ograniczenia stosowania
 2. Sondowanie statyczne CPT – wprowadzenie
 3. Rodzaje badań typu direct pushing
  1. CPTM,
  2. CPTU,
  3. SCPT,
  4. DMT.
 4. Sprzęt do badań CPTU
  1. stożki,
  2. systemy rejestracji,
  3. urządzenia do wciskania.
 5. Jakość badań CPTU
  1. przegląd norm przedmiotowych
  2. wymogi Eurokodu 7 i specyfikacji technicznych ISO
  3. certyfikaty kalibracji systemu pomiarowego
  4. saturacja filtrów porowych CPTU
 6. Interpretacja wyników badań
  1. mierzone parametry,
  2. lokalizacja i korekta błędów,
  3. identyfikacja rodzaju gruntu,
  4. określenie parametrów stanu gruntu,
  5. wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntu.

 

A w części warsztatowej:

 1. Prezentacja sprzętu do badań CPT
  1. CPT TRUCK – pokazowe sondowanie
  2. stożki o przekroju 10 cm2
  3. stożki o przekroju 15 cm2
  4. dylatometr Marchettiego (sterownik i łopatka),
  5. moduł sejsmiczny do badań SCPTU,
 2. Prezentacja i omówienie kart kalibracji stożków
 3. Prezentacja i omówienie „żywych” wyników badań CPTU
 4. Prezentacja i omówienie przykładowego raportu z przeprowadzonych badań
 5. Omówienie zagadnienia filtrów porowych i ich znaczenie w jakości wykonywanych badań
 6. Prezentacja zużywających się części stożków i ich wpływ na jakość badań

Prowadzący szkolenie:

dr inż. Bartłomiej Czado
Absolwent kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W latach 2006-2015 asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Współdziałania Budowli z Podłożem, WIL, PK. W roku 2015 obronił doktorat w dziedzinie Budownictwo (specjalność Geotechnika) pt. „Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną”. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny geotechniki. Obecnie wykładowca w Zakładzie Budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

mgr. Paweł Jóźwiak
Właściciel firmy BAARS. Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jedyny w Polsce operator sondy statycznej z potwierdzonymi umiejętnościami przez Gouda Geo-Equipment B.V. oraz Construction Skills Certifications.
Uczestnik wielu międzynarodowych kontraktów badawczych w dziedzinie badań in-situ.

sondowanie-statyczne-szkolenie01
sondowanie-statyczne-szkolenie02
sondowanie-statyczne-szkolenie03
sondowanie-statyczne-szkolenie04
sondowanie-statyczne-szkolenie05
sondowanie-statyczne-szkolenie06
sondowanie-statyczne-szkolenie07
sondowanie-statyczne-szkolenie08
sondowanie-statyczne-szkolenie09
sondowanie-statyczne-szkolenie10
sondowanie-statyczne-szkolenie11
sondowanie-statyczne-szkolenie12
sondowanie-statyczne-szkolenie13