FVT – sonda krzyżakowa

Celem badania sondą krzyżakową FVT (Field Vane Test angg.) jest pomiar oporu przy obrocie końcówki krzyżakowej umieszczonej w gruncie. Badanie FVT wykonuje się w gruntach słabych, bardzo słabych lub organicznych za pomocą końcówki krzyżakowej składającą się z czterech prostokątnych skrzydełek umocowanych pod kątem 90° względem siebie, zagłębianą na żądaną głębokość w grunt, a następnie obracaną automatycznie ze stałą prędkością (6o÷12o/min). Po wykonaniu, ze stałą prędkością, obrotu końcówką sondy, która powoduje ścięcie gruntu wzdłuż powierzchni poślizgu, można pomierzyć wytrzymałość na ścinanie gruntu w stanie naruszonym, jak również obliczyć jego wrażliwość strukturalną.