Sondowanie DMT

Nasza firma oferuje badania dylatometrem DMT (ang. dilatometer Marchetti test). Wykonujemy je z użyciem najnowszego dostępnego sprzętu pomysłu profesora Silvano Marchettiego. Badania dylatometryczne DMT polegają na wprowadzeniu w grunt płaskiej łopatki z membraną i wyznaczeniu w sposób bezpośredni parametrów ściśliwości. Dylatometr wciskany jest z powierzchni terenu, a pomiary mogą odbywać się w różnych interwałach.

Pomiary Dylatometrem Marchettiego wykonuję się najczęściej co 20 cm. Na każdej głębokości wykonuje się pomiar ciśnień w dwóch położeniach membrany. Na pierwszym etapie badania DMT – gdy membrana znajduje się w jednej płaszczyźnie z ostrzem – mierzy się ciśnienie wymagane do rozpoczęcia przemieszczenia membrany (pomiar A). W drugiej kolejności wykonywany jest pomiar ciśnienia po jej wysunięciu o 1,1 mm w kierunku gruntu (pomiar B).

Dodatkowo można też mierzyć ciśnienie po powrocie membrany do pozycji wyjściowej (pomiar C). Testy DMT najczęściej są stosowane do badań gruntów słabonośnych, w szczególności organicznych. Testy dylatometryczne najczęściej używane są do badań gruntów słabonośnych w szczególności organicznych.

Na czym polega badanie Dylatometrem Marchettiego?

W badaniu dylatometrycznym DMT łopatka jest wciskana w podłoże za pomocą tego samego urządzenia co w przypadku sondowania CPTU. Po umieszczeniu końcówki na odpowiedniej głębokości do wnętrza dylatometru podaje się gaz o takim ciśnieniu, aby membrana odchyliła się w kierunku gruntu. Wielkościami mierzonymi jest ciśnienie p0 potrzebne do ustawienia membrany w płaszczyźnie łopatki oraz p1, powodujące przemieszczenie się środka membrany o 1,1 mm na zewnątrz. Pomiary wykonuje się zwykle co 20 cm głębokości.

 

Specyfikacja techniczna
Model łopatki DMT
Typ łopatki z elastyczną membraną
Grubość membrany 0,25

Maksymalne ciśnienie na łopatce

40 bar
System pomiarowy Prof. S. Marchetti wer. 2015 rok
Spełnione standardy

Eurokod 7

ISSMGE TC 16

ASTM D6635

ISO 22476-11

badania-dylamometrem-dmt1
badania-dylamometrem-dmt2
badania-dylamometrem-dmt7
badania-dylamometrem-dmt6
dylatometr-marchettiego-3