Blog

ziemia

Jakie stany gruntów spoistych rozróżniamy?

Grunty naturalne charakteryzowane i klasyfikowane są w zależności od różnych kryteriów. Uwzględnia się przy tym m.in. cechy fizyczne, skład chemicznych, zawartość substancji organicznych, przydatność dla budownictwa itd. Pod względem cech mechanicznych rozróżniamy grunty na spoiste i niespoiste. W tym wpisie skupimy się głównie na gruntach spoistych, czyli sypkich, które występują w różnych stanach.

Czytaj więcej

pale fundamentowe

Jak określić nośność pali fundamentowych?

Intensywny rozwój obszarów miejskich sprawia, że nowe obiekty coraz częściej budowane są na terenach, których warunki gruntowe są niekorzystne. Niezbędne jest wówczas zastosowanie posadowienia głębokiego, które wykonywane jest przy użyciu m.in. pali fundamentowych. Jest to skuteczna alternatywa dla kosztownych metod wymiany lub wzmacniania gruntu. W tym przypadku konieczne jest jednak precyzyjne określenie nośności pali zgodnie z normą PN-83/B-02482. W jaki sposób jest to wykonywane?

Czytaj więcej

książka

Podsumowanie zagadnień z zakresu badań gruntu na przykładzie książki „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”

Publikacje naukowe przedstawiające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań geologicznych mogą zainteresować osoby zaangażowane w proces prowadzenia badań gruntu i wykorzystywania dokumentacji geologicznej – geologów inżynierskich, geotechników, a także projektantów oraz wykonawców. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z nich.

Czytaj więcej

wyliczenia

Czym jest tzw. monogram Robertsona?

W celu określenia rodzaju gruntu przeprowadza się sondowanie statyczne sondą stożkową CPT. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne, które umożliwiają pomiar sił oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs). Badania pozwalają na interpretację jakościową, jak i ilościową sondowania CPT. W ramach interpretacji ilościowej możliwe jest określenie rodzaju gruntu, co najczęściej odbywa się z zastosowanie tzw. monogramu Robertsona. 

Czytaj więcej

badanie gruntu

Jak podglądać przeszkody w gruncie?

Podgląd przeszkód w gruncie to zadanie, które wymaga zastosowania odpowiedniej metody z zakresu badań geotechnicznych. W tym przypadku najlepiej zdecydować się na sondowanie Videocone, które znajduje się w zakresie usług świadczonych przez naszą firmę. Dowiedz się więcej na temat tej metody.

Czytaj więcej

szkolenie

Do kogo adresowane są szkolenia z sondowania statycznego?

Sondowanie statyczne to podstawowy typ badań polowych. Jest to powszechnie praktykowana metoda badawcza mająca na celu rozpoznanie rodzaju i stanu gruntów oraz pozwalająca na określenie najważniejszych parametrów. Pomiary z zakresu sondowania statycznego muszą być jednak wykonywane umiejętnie, a późniejsza interpretacja uzyskanych informacji wymaga stosownej wiedzy, dlatego też osoby zainteresowane tym zagadnieniem powinny poszerzać swoje kompetencje z tego zakresu. Najlepszą okazją ku temu jest udział w specjalistycznych szkoleniach prowadzonych przez naszą firmę.

Czytaj więcej

badanie gruntu

Jak mapować warstwy zanieczyszczeń płynnych?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych na danym obszarze, niezwykle ważne jest przeprowadzenie badań gruntu. Ma to znaczenie z wielu powodów, takich jak położenie oraz głębokość wód gruntowych, które również mogą stanowić zagrożenie oraz stać się poważną przeszkodą w odpowiednim postępowaniu prac.

Czytaj więcej

testy

Kiedy przeprowadza się testy DMT?

Precyzyjne określenie parametrów podłoża jest koniecznym etapem przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej, a ich zakres i charakter zależy od jej specyfiki i przeznaczenia wznoszonego obiektu. Jednym z wykonywanych badań jest test DMT. Przekonajmy się, na czym polega i sprawdźmy, w jakich okolicznościach się go przeprowadza.

Czytaj więcej

badanie CPTU

Co wpływa na jakość badań CPTU?

Istnieją różne rodzaje badań geotechnicznych. Jednym z nich jest badanie CPTU. Choć skrót ten może brzmieć tajemniczo, odnosi się on po prostu do angielskiej nazwy tego badania  Cone Penetration Test. Celem sondowania CPTU jest rozpoznanie jakościowe lub ilościowe właściwości gruntów. Tego typu badania gruntu należą do kategorii badań polowych, określanych mianem „in-situ”, które umożliwiają określenie parametrów gruntowych. O znaczeniem tego badania świadczyć może również to, że to badanie znalazło się  na pierwszym miejscu wśród technik in-situ opisywanych przez standardy ISO.

Czytaj więcej

dwie kobiety inżynier w terenie

,,Badanie podłoża budowli. Metody polowe" - nowa książka dostępna już teraz. Dlaczego warto po nią sięgnąć?

Aby bezpiecznie posadowić budynek, niezbędne jest zdobycie wiedzy o podłożu gruntowym, na którym ma się on znaleźć. Taką wiedzę można pozyskać z wydanej pod koniec sierpnia 2020 książki pt. „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”, wydawnictwa PWN. Dlaczego naszym zdaniem warto po nią sięgnąć?

Czytaj więcej