Zapraszamy do lektury!

sonda krzyżakowa

Badanie sondą krzyżakową FVT (VANE TEST)

Badanie sondą krzyżakową FVT (VANE TEST) wykonujemy w  gruntach słabych i bardzo słabych gruntach spoistych oraz organicznych, w celu określenia ich wytrzymałości na ścinanie bez odpływu oraz wrażliwości strukturalnej.

Czytaj więcej

sondowanie

Jak wykonuje się sondowanie SCPTU?

Specjalistyczne badania gruntu pozwalają poznać właściwości podłoża, na którym mają powstać budynki i inne konstrukcje budowlane. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy na wybranym gruncie można zrealizować inwestycję budowlaną, jest sondowanie SCPTU.

Czytaj więcej

sonda

Jakie urządzenia są wykorzystywane do sondowania CCPTU?

Elektryczne stożki CPT i piezostożki CPTU, którymi dysponuje firma BARS to precyzyjne przyrządy pomiarowe celowo opracowane dla badań geotechnicznych gruntu. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne umożliwiające pomiar siły oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs). Piezostożki CPTU są dodatkowo wyposażone w czujnik ciśnienia (u2) umożliwiający pomiar in-situ ciśnienia porowego w trakcie badania. Wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny.

Czytaj więcej

sejsmograf

Jakie korzyści dają testy sejsmiczne?

Testy sejsmiczne to specjalistyczne badania gruntu, których nie sposób przecenić. Dzięki precyzyjnej analizie otrzymuje się ekspertyzy, które są niezbędne do podjęcia budowlanych, wydobywczych oraz ochronnych działań inwestycyjnych. Są one wykorzystywane przez instytucje i przedsiębiorstwa, które zajmują się eksploatacją złóż naturalnych oraz wznoszeniem bądź modernizacją budynków. Dlaczego są takie cenne?

Czytaj więcej

sondowanie

Sondowanie statyczne sondą stożkową CPTU, a CPT. Porównanie

Sondowanie sondą statyczną należy do jednych z najnowocześniejszych sposobów badania gruntu. W jego ramach dokonuje się stopniowego wciskania w wybranym miejscu kolumny żerdzi, które zakończone są końcówką z czujnikami. Powszechnie wykorzystuje się sondy CPT i CPTU. Sprawdź, co różni te dwie metody i czy występują między nimi podobieństwa!

Czytaj więcej

maszyna sejsmograficzna

Jaki sprzęt wykorzystywany jest do testów sejsmicznych?

Badania in situ sondą statyczną SCPTU pozwalają określić zarówno fizyczne, jak i mechaniczne parametry geotechniczne gruntu, dając pełne rozpoznanie podłoża gruntowego.

Czytaj więcej

sonda do pobierania próbek gleby

Jak przebiega sondowanie statystyczne sondą stożkową CPTU?

Badanie polowe sondą CPTU należy do najbardziej innowacyjnych metod sondowania gruntu na świecie. Dzięki niej można precyzyjnie ustalić konkretne parametry wybranej lokalizacji. Sondowanie może być uniwersalnym sposobem badania gruntu, jeśli tylko dobierzemy odpowiednio jednostki badawcze. Jak przebiega takie badanie?

Czytaj więcej

badanie geotechniczne

Metody badań geotechnicznych

Badania geotechniczne prowadzone są zarówno w terenie, jak i w laboratorium na pobranych próbkach gruntu. Podstawową i zarazem najczęściej wykorzystywaną metodą badań geotechnicznych jest wiercenie. Wiercenia wykonywane, dają one ogólną wiedzę na temat właściwości gruntów i podłoża skalnego. Wiercenia można dokonać w sposób ręczny lub mechaniczny.

Z perspektywy projektanta najbardziej wartościowymi badaniami są sondowania CPTU.

Czytaj więcej