Zapraszamy do lektury!

sonda

Na czym polega sondowanie statyczne sondą stożkową CPT?

Sondowanie statyczne sondą CPT to popularna metoda rozpoznawania podłoża. Jest ono ważnym etapem dla projektantów. Jak przebiega sondowanie CPT? Przeczytaj na naszym blogu. A może zobacz, jak to robimy...

Czytaj więcej

badanie geotechniczne

Metody badań geotechnicznych

Badania geotechniczne prowadzone są zarówno w terenie, jak i w laboratorium na pobranych próbkach gruntu. Podstawową i zarazem najczęściej wykorzystywaną metodą badań geotechnicznych jest wiercenie. Wiercenia wykonywane, dają one ogólną wiedzę na temat właściwości gruntów i podłoża skalnego. Wiercenia można dokonać w sposób ręczny lub mechaniczny.

Z perspektywy projektanta najbardziej wartościowymi badaniami są sondowania CPTU.

Czytaj więcej

badanie gruntu

Wykorzystanie technologii video w badaniach gruntu

Podstawowym typem badań polowych gruntu na terenie Unii Europejskiej jest sondowanie statyczne z wykorzystaniem sond CPT lub CPTU. Badania in situ polegają na wciskaniu w grunt stożka elektrycznego, który jest wyposażony w system czujników rejestrujących parametry gruntu. Sonda – stożek – może być dodatkowo połączony z modułem kamery. A co właściwie daje nam technologia video w badaniach gruntu?

Czytaj więcej

ziemia

Jakie stany gruntów spoistych rozróżniamy?

Grunty naturalne charakteryzowane i klasyfikowane są w zależności od różnych kryteriów. Uwzględnia się przy tym m.in. cechy fizyczne, skład chemicznych, zawartość substancji organicznych, przydatność dla budownictwa itd. Pod względem cech mechanicznych rozróżniamy grunty na spoiste i niespoiste. W tym wpisie skupimy się głównie na gruntach spoistych, czyli sypkich, które występują w różnych stanach.

Czytaj więcej

pale fundamentowe

Jak określić nośność pali fundamentowych?

Intensywny rozwój obszarów miejskich sprawia, że nowe obiekty coraz częściej budowane są na terenach, których warunki gruntowe są niekorzystne. Niezbędne jest wówczas zastosowanie posadowienia głębokiego, które wykonywane jest przy użyciu m.in. pali fundamentowych. Jest to skuteczna alternatywa dla kosztownych metod wymiany lub wzmacniania gruntu. W tym przypadku konieczne jest jednak precyzyjne określenie nośności pali zgodnie z normą PN-83/B-02482. W jaki sposób jest to wykonywane?

Czytaj więcej

książka

Podsumowanie zagadnień z zakresu badań gruntu na przykładzie książki „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”

Publikacje naukowe przedstawiające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań geologicznych mogą zainteresować osoby zaangażowane w proces prowadzenia specjalistycznych badań gruntu i wykorzystywania dokumentacji geologicznej – geologów inżynierskich, geotechników, a także projektantów oraz wykonawców. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z nich.

Czytaj więcej

wyliczenia

Czym jest tzw. monogram Robertsona?

W celu określenia rodzaju gruntu przeprowadza się sondowanie statyczne sondą stożkową CPT. Sondy te są wyposażone w czujniki tensometryczne, które umożliwiają pomiar sił oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs). Badania pozwalają na interpretację jakościową, jak i ilościową sondowania CPT. W ramach interpretacji ilościowej możliwe jest określenie rodzaju gruntu, co najczęściej odbywa się z zastosowanie tzw. monogramu Robertsona. 

Czytaj więcej

badanie gruntu

Jak podglądać przeszkody w gruncie?

Podgląd przeszkód w gruncie to zadanie, które wymaga zastosowania odpowiedniej metody z zakresu badań geotechnicznych. W tym przypadku najlepiej zdecydować się na sondowanie Videocone, które znajduje się w zakresie usług świadczonych przez naszą firmę. Dowiedz się więcej na temat tej metody.

Czytaj więcej