Moduł Magnetometr

Moduł magnetometryczna służy do wykrywania obiektów żelaznych w gruncie za pomocą pomiaru natężenia i/lub kierunku pola magnetycznego. Masa materiału ferromagnetycznego tworzy wykrywalne zaburzenie w polu magnetycznym. Taka anomalia magnetyczna wytwarza słabe zmienne pole magnetyczne, które jest odbierane przez moduł.

W naszym module magnetometrycznym, element wykrywający mag znajduje się za końcówką stożka CPT, co umożliwia zarówno wykrywanie obiektów żelaznych, jak i standardowe odczyty CPT. Takie połączenie skutecznie skraca o połowę czas badań terenowych. Poprzez odczytywanie w czasie rzeczywistym wszelkich zakłóceń pochodzących od metalowych elementów w gruncie, takich jak zbiorniki, beczki, rury.

Moduł magnetometru może wykrywać obiekty w promieniu ok. 2 m i jest bardzo przydatny do:

  • Badania niewybuchów/wybuchów.
  • Określania długości pali fundamentowych
  • Określania położenia kotew oporowych lub opaskowych
  • Określania położenia kabli energetycznych