Testy Dyssypacji

Badanie dyssypacji ciśnień porowych wykonuje się w momencie zatrzymania badania CPTU na ustalonej wcześniej głębokości.

Badanie polega na pomiarze zmian wartości rejestrowanego w położeniu u2 ciśnienia porowego w czasie. Celem badania jest ustalenie czasu t50 odpowiadającego czasowi dyssypacji 50-ciu procent nadwyżki ciśnienia porowego. Czas niezbędny do wykonania testu jest ściśle związany z wodoprzepuszczalnością (współczynnikiem filtracji) badanego gruntu i może się wahać od kilkunastu minut (dla gruntów przepuszczalnych) do kilkunastu godzin (dla gruntów nieprzepuszczalnych, np. iłów).

Interpretacja wyników badania polega na analizie wykresu zmian ciśnienia porowego w czasie. Należy ustalić wartość maksymalną zarejestrowanego ciśnienia oraz asymptotę funkcji spadku ciśnienia – odpowiadającą przyjmowanej wartości minimalnej. Tak ustalony przedział zmienności wartości ciśnienia jest dzielony na połowę, a następnie dla określonej w ten sposób wartości ciśnienia odczytywany jest czas.

Dyssypacja

 

Dyssypacja

 

Dyssypacja