Badanie statyczne sondą CPT – VIDEOCONE

Videocone to połączenie standardowej metody badania statycznego sondą przy użyciu elektrycznego stożka CPT z funkcjonalnością kamery. W tym rozwiązaniu moduł kamery znajduje się bezpośrednio za stożkiem. To innowacyjna technika badań, z pomocą której wykonuje się zaawansowane i specjalistyczne działania. Obraz podłoża rejestrowany jest przez kamerę umieszczoną około 30 cm za wierzchołkiem stożka. Za pośrednictwem kabla sygnałowego trafia on do kabiny sondy statycznej, dokładniej zaś, rejestratora wyposażonego w monitor. Doskonała jakość obrazu, a także możliwość powiększenia go nawet stukrotnie, daje możliwość obserwowania najdrobniejszych nawet cząsteczek badanego gruntu. Tym sposobem łatwo więc dostrzec drobne piaski, występujące w gruncie puste przestrzenie, wodę, czy gromadzące się pęcherzyki gazu.

Urządzenie wyposażone jest w sześć diod LED. Neutralna barwa emitowanego przez nie światła umożliwia dokładne określenie barwy gruntu, a także innych elementów, jak choćby cieczy wypełniających przestrzenie międzyziarnowe. Warto dodać, że to szczególnie przydatne podczas identyfikacji występujących w gruncie zanieczyszczeń. Zarejestrowany obraz jest również automatycznie wzbogacony o dane dotyczące głębokości odczytu oraz czas wykonania badania. Badanie statyczne sondą CPT z modułem VIDEOCONE daje wiele możliwości. Oto niektóre z nich:

  • szczegółowa identyfikacja i opis warstw podłoża,
  • rozpoznawanie rodzaju piasku, np. na potrzeby jego wydobycia,
  • mapowanie warstw zanieczyszczeń płynnych (np. benzyna, olej napędowy),
  • rozpoznanie poziomu zanieczyszczeń cięższych od wody w zbiornikach (np olej kreozotowy),
  • podgląd przeszkód w gruncie.
b-videocone-02
b-videocone-01
b-videocone-04
b-videocone-03