Sondowanie CCPTU

Przeprowadzając sondowania statyczne sondą stożkową CCPTU, wykorzystujemy dielektryczny moduł połączony z elektrycznym stożkiem CPT lub piezostożkiem CPTU. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić dokładny pomiar przewodności elektrycznej gruntu wraz z uzyskaniem standardowych parametrów badania statycznego jak qc , fs , u2. Pomiar elektryczny przewodnictwa dostarcza ważnych informacji litologicznych oraz wskazuje lokalizacje stref przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Metoda ta zapewnia szczegółowe informacje o strukturze gruntu oraz obecności zanieczyszczeń węglowodorowych.
W pracy wykorzystujemy innowacyjne urządzenia, które pozwalają nam przeprowadzać sondowania statyczne CCPTU oraz CPT, CPTU, SPCTU z wyjątkową dokładnością. Sondowania statyczne sondą stożkową CCPTU mają zatem niebagatelne znaczenie, jeśli idzie o pogłębioną ekspertyzę charakteru badanych warstw gruntu.

 

ccptu-1
ccptu-2