BAARS szkoli PKP

19 lipca mieliśmy okazję i ogromną przyjemność podzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami z pracownikami PKP PLK. Całodniowe szklenie

Badania podłoża gruntowego sondą statyczną – sprzęt, jakość, interpretacja

odbyło się w samym centrum Warszawy. Część audytoryjną poprowadził Bartłomiej Czado a częśc warsztatową Paweł Jóźwiak. Oprócz teori i pokazowych sondowań CPTU nasi kursanci jako pierwsi w Polsce mieli okazję zobaczyć na żywo i przeanalizować proces interpratacji chwilę wcześniej wykonanych badań. Szkolenie obejmowało również w części audytoryjnej:

 1. Przegląd metod polowych badań podłoża – wady, zalety, ograniczenia stosowania
 2. Sondowanie statyczne CPT – wprowadzenie
 3. Rodzaje badań typu direct pushing
  1. CPTM,
  2. CPTU,
  3. SCPT,
  4. DMT.
 4. Sprzęt do badań CPTU
  1. stożki,
  2. systemy rejestracji,
  3. urządzenia do wciskania.
 5. Jakość badań CPTU
  1. przegląd norm przedmiotowych
  2. wymogi Eurokodu 7 i specyfikacji technicznych ISO
  3. certyfikaty kalibracji systemu pomiarowego
  4. saturacja filtrów porowych CPTU
 6. Interpretacja wyników badań
  1. mierzone parametry,
  2. lokalizacja i korekta błędów,
  3. identyfikacja rodzaju gruntu,
  4. określenie parametrów stanu gruntu,
  5. wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych gruntu.

A w części warsztatowej:

 1. Prezentacja sprzętu do badań CPT
  1. CPT TRUCK – pokazowe sondowanie
  2. stożki o przekroju 10 cm2
  3. stożki o przekroju 15 cm2
  4. dylatometr Marchettiego (sterownik i łopatka),
  5. moduł sejsmiczny do badań SCPTU,
 2. Prezentacja i omówienie kart kalibracji stożków
 3. Prezentacja i omówienie „żywych” wyników badań CPTU
 4. Prezentacja i omówienie przykładowego raportu z przeprowadzonych badań
 5. Omówienie zagadnienia filtrów porowych i ich znaczenie w jakości wykonywanych badań
 6. Prezentacja zużywających się części stożków i ich wpływ na jakość badań

 

Dziękujemy za miłe przyjęcie, zainteresowanie i tak dużą ilość zadanych pytań :):)