CPT’18 Delft

W dniach 21-22 czerwca 2018 odbyło się w holenderskim Delft 4. Międzynarodowe Sympozjum CPT. Pierwsze tego typu sympozjum odbyło się w roku 1995 w Linkoping w Szwecji, kolejne w latach 2010 i 2014 w Huntington Beach (California, USA). Teraz, po ponad 20 latach, spotkanie największych światowych specjalistów branży CPT ponownie odbywało się w Europie – nie mogło zatem zabraknąć na nim przedstawicieli BAARS. Firmę na konferencji reprezentowali Paweł Jóźwiak i Bartłomiej Czado.

Dwóch panów przy furgonetce

Obecność w Holandii licznych przedstawicieli branży CPT z całego świata postanowili wykorzystać również miejscowi producenci sprzętu, organizując w czasie poprzedzającym konferencję (lub bezpośrednio po niej) dni drzwi otwartych lub bardziej kameralne spotkania z klientami. Z tej okazji również skwapliwie skorzystaliśmy i odwiedziliśmy siedziby największych dostawców sprzętu: firmę Geomil, oraz firmę GeoPoint.

 

Odwiedziny w Geomil

Firma Geomil zorganizowała swój dzień otwarty na dwa dni przed rozpoczęciem sympozjum, było więc sporo czasu, by pozwiedzać siedzibę firmy i zapoznać się z najnowszymi propozycjami w zakresie sprzętu.

Dwóch mężczyzn przy żółtej furgonetce

Mężczyzna trzymający moduł CPT

Wysłuchaliśmy również ciekawej prelekcji na temat wprowadzanego przez Geomil cyfrowego systemu pomiarowego CPT.

Prezentacja modułu CPT

Mężczyźni w biurze

Mężczyzna przy prezentacji multimedialnej

Podczas spotkania była też okazja odnowić kilka starych znajomości i nawiązać kilka nowych ciekawych kontaktów.

Mężczyźni przy panelu sterowania

GeoPoint

W przeddzień konferencji odwiedziliśmy z kolei siedzibę firmy GeoPoint, będącą od niedawna w konsorcjum z firmą Eijkelkamp – pod nazwą Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions.

Cel naszej wizyty w siedzibie GeoPoint był jednak inny – testowaliśmy zakupiony przez nas niedawno system S-CPTU do pomiarów sejsmicznych, a wspierali nas w tym najlepsi specjaliści w tej dziedzinie: Erick Baziw i Gerald Verbeek z BCE Ltd. (Kanada/USA), którzy również gościli w Holandii z okazji konferencji.

 

TU Delft

Kolejne dwa dni w spędziliśmy w całości na uniwersytecie w Delft. Obrady odbywały się na głównej auli i podzielone zostały na 8 sesji, po 4 każdego dnia. Równolegle na korytarzach budynku auli prezentowane były postery streszczające wszystkie prezentowane referaty.

Kobieta wygłasza referat

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął interesującym wykładem wprowadzającym prof. Mark Randolf – mówił głównie o sprzęcie i technikach badań CPT w dnie morskim – offshore. Tego dnia dyskutowano też między innymi o: wpływie temperatury na wyniki badań, interpretacji parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów słabych, wpływie prędkości penetracji na rejestrowane parametry. Przedstawiono też kilka referatów typu case-study.

Interesującego przeglądu tematyki konferencji dokonał dr Peter K. Robertson, który był gospodarzem sesji 3, co było wstępem do ciekawej dyskusji o rozwoju branży CPT.

Mężczyzna wygłasza referat

Drugiego dnia konferencji tematyka referatów skupiona była przede wszystkim na: zagadnieniach związanych z interpretacją sondowań, efektach cienkich przewarstwień (bardzo ciekawy wykład wprowadzający do sesji 5 przeprowadził Ross Boulanger), symulacjach i modelach numerycznych, zastosowaniach wyników CPT w projektowaniu, badaniach SCPTU i ich interpretacji (świetna prezentacja Ericka Baziwa). Zaprezentowano też kilka nowinek technicznych zakresie sprzętu, m.in. bardzo precyzyjny stożek CPT do gruntów słabych oparty na technologii fibre optic (opracowany przez Fugro). W ostatniej sekcji bardzo ciekawą prelekcję na temat porównania stożków różnych producentów przedstawił Tom Lunne.

W trakcie oraz bezpośrednio po konferencji mieliśmy okazję poznać osobiście m.in. takie postaci jak Peter K. Robertson, Paul Mayne, Diego Marchetti.

Budynek TUDelft podczas konferencji

Obok części naukowej sympozjum odbywała się część wystawiennicza. Swoje stoiska w lobby mieli wszyscy główni sponsorzy konferencji, a część z nich za prezentowała również swój sprzęt na wystawie zewnętrznej.

Za ciekawostkę można uznać fakt, że najwięksi konkurenci, czyli firmy Geomil i a.p. van den Berg, postanowili otworzyć wspólne stoisko wystawiennicze.

Stoisko Geomil i a.p. van den Berg podczas konferencji

Publiczności zaprezentowano też wspomnianą wcześniej pierwszą sondę pod marką Eijkelkamp GeoPoint. Swój sprzęt pokazywali też m.in. przedstawiciele firm Fugro i Pagani.

W lokalizacji oddalonej o kilkaset metrów od auli uniwersytetu, na znajdującym się tam placu budowy, firma a.p. v.d. Berg pokazywała możliwości swojego w pełni zautomatyzowanego urządzenia do badań CPT oraz kilka sond typu track-truck i heavy-crawler.

 

Podsumowanie

Do Polski wracamy bogatsi o najnowszą wiedzę, zarówno w kwestii sprzętu, jak i technik interpretacyjnych – co z pewnością zaowocuje jeszcze wyższym poziomem jakości wyników badań oferowanych klientom BAARS.

Dwóch mężczyzn przy furgonetkach