II Warsztaty Geologii Inżynierskiej 6-7 kwietnia 2017 - fotorelacja

240 specjalistów z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i budownictwa wzięło udział w II Warsztatach Geologii Inżynierskiej odbywających się 6 i 7 kwietnia 2017 roku w budynku Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Organizatorami konferencji była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej wraz z KN Geologii Inżynierskiej SIGMA we współpracy z BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Małopolskim Oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki.

 

Pełna relacja fotograficzna z II WGI jest dostępna na stronie:

www.warsztatygi.agh.edu.pl

 

Dziękujemy i zapraszamy na III Warsztaty Geologii Inżynierskiej za dwa lata.

Największe podziękowania dla Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego mgr inż. Jacka STANISZA.

Bez jego zaangażowania i ogromnych umiejętności organizatorskich nie udałoby się to co się tak świetnie udało.