Premiera na V Konferencji Geoinżynieria w Budownictwie

W czasie konferencji nasza firma zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce dwa moduły.

 

Dielectrical and Conductivity Module

Dielektryczny moduł jest stosowany w połączeniu z elektrycznym stożkiem CPT lub CPTU. Jest on w stanie przeprowadzić dokładny pomiar przewodności elektrycznej gruntu wraz z uzyskaniem standardowych parametrów badania statycznego jak qc, fs, u2. Pomiar elektryczny przewodnictwa dostarcza ważnych informacji litologicznych oraz wskazuje lokalizacje przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych stref. Metoda ta zapewnia szczegółowe informacje o strukturze gruntu oraz obecności zanieczyszczeń węglowodorowych.

 

VideoCone

Jest standardowym stożkiem CPTU z dodatkiem kamery znajdującej się w module bezpośrednio za stożkiem. Kamera wyposażona jest w regulowane doświetlenie LED, technologia ta pozwala na dobrą widoczność bezpośrednią materiału. Obraz umożliwia obserwację cząstek które można łatwo rozróżniać. Moduł ten pozwala zidentyfikować małe puste przestrzenie i pęcherzyki gazu. Oprogramowanie do nagrywania testu zawiera nałożoną siatkę skali co umożliwia porównanie wielkości ziarna na ekranie.
Przy stosowaniu w połączeniu z innymi technikami CPT wyniki badań wideo mogą dostarczyć dodatkowych danych, które pozwolą określić precyzyjnie model gruntu.
Stożek wideo ma duże możliwości w określaniu zanieczyszczenie gleby. Jako wiarygodna technika identyfikacji i ułatwia mapowanie warstwy zanieczyszczeń.

geoinzynieria.inzynieria.com

sonda 1

sonda 2

sonda 3

sonda 4