Sondowania statyczne CPTU Sprzęt, interpretacja, jakość - sprawozdanie z konferencji WGI 2016 Kraków

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyły się Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016. Tematyka spotkania obejmowała: nowe techniki w geologii inżynierskiej i geotechnice; praktyczne aspekty geologii inżynierskiej oraz przykłady rozwiązań stosowanych w tej dziedzinie.

 

W imieniu naszej firmy referat wygłosił dr inż. Bartłomiej Czado. Temat jego prelekcji to:

 

Sondowania statyczne CPTU

Sprzęt, interpretacja, jakość

 

Prelegent omówił cztery podstawowe zagadnienia związane z badaniami CPT, CPTU, SCPTU i DMT:

1. Sondowania statyczne CPTU – podstawy w pigułce.

2. Sprzęt do badań: stożki, urządzenia do wciskania.

3. Od czego zależy jakość badań CPTU?

4. Możliwości interpretacyjne sondowań statycznych.

W referacie przedstawione zostały również zagadnienie wyznaczania parametrów podłoża gruntowego za pomocą sondowania CPT, sondowania CPTU i  sondowania SCPTU, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów, jakie stawia dla tych badań norma Eurokod 7 oraz odpowiednie specyfikacje techniczne ISO. Omówione zostaną szczegółowo zarówno zagadnienia związane z samym wykonaniem badań, jak i z interpretacją ich wyników.

W warsztatach wzięło udział 70 przedstawicieli firm z całej Polski i 10 wystawców. Wydarzenie, miało na celu integrację przedstawicieli firm i instytucji związanych z geologią inżynierską. Warsztaty były dogodnym miejsce do wymiany doświadczeń oraz prezentacji aktualnych informacji naukowych.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był mgr inż. Jacek Stanisz.