Umowa o współpracy z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

Umowa o współpracy między Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz firmą BAARS. Będzie możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych w firmie BAARS przez studentów WGGiOŚ.

Na początku grudnia 2017 roku podpisana została umowa o współpracy między Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie oraz firmą BAARS. Umowa jest podkreśleniem bardzo dobrej i długoletniej współpracy między Uczelnią a firmą.

Umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH) oraz mgr Paweł Jóźwiak (właściciel firmy BAARS).
Koordynatorami umowy są: dr hab. inż. Adam Postawa (Kierownik Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, WGGiOŚ AGH), mgr inż. Jacek Stanisz (koordynator merytoryczny WGGiOŚ AGH) oraz mgr Natalia Jóźwiak (koordynator firmy BAARS).

Umowa o współpracy umożliwia podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie przygotowania i realizacji prac oraz projektów naukowo-badawczych, rozwoju programów nauczania w oparciu o bazę technologiczną BAARS i zaplecze naukowe Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Umowa umożliwia również realizację praktyk i staży zawodowych przez studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w firmie BAARS.

Firma BAARS jest liderem na polskim rynku w zakresie badań geotechnicznych gruntu. BAARS jest firmą wyspecjalizowaną w badaniach gruntu in-situ w technologii direct pushing. Firma wykonuje badania CPT wszystkimi dostępnymi metodami, zgodnymi z aktualnymi standardami ISO. Posiada innowacyjne oprzyrządowanie CPT i znaczące doświadczenie w zakresie wykonania i interpretacji sondowań statycznych. Firma posiada bogaty park maszynowy co umożliwia prowadzenie badań na lądzie, wodzie i torach kolejowych. Jako pierwsza w Polsce, firma BAARS stosuje specjalistyczny moduł badawczy Videocone umożliwiający nawet 100-krotne powiększenie obrazu sondowanego podłoża.