Badanie sondą krzyżakową FVT (VANE TEST)

Badanie sondą krzyżakową FVT (VANE TEST) wykonujemy w  gruntach słabych i bardzo słabych gruntach spoistych oraz organicznych, w celu określenia ich wytrzymałości na ścinanie bez odpływu oraz wrażliwości strukturalnej.

sonda krzyżakowa

 

Na czym polega badania FVT

Test polega na wciskaniu zamkniętej sondy obrotowej w grunt. Po osiągnięciu zakładanej głębokości końcówka pomiarowa jest wysuwana z obudowy w podłoże, następnie z wykorzystaniem specjalnego urządzenia mechanicznego z elektronicznym rejestratorem momentu obrotowego wykonywane jest badanie wytrzymałości na ścinanie. Sondę należy obracać ze stałą prędkością (6o÷12o/min).  W pierwszej fazie badania notuje się maksymalny moment obrotowy, który powoduje zniszczenie naturalnej struktury gruntu. W drugiej fazie badania FVT dokonuje się pomiaru stałej wartości momentu obrotowego gruntu o już naruszonej strukturze, co pozwala na ustalenie wartości rezydualnej wytrzymałości na ścinanie. Po zakończeniu testu wciąga się końcówkę krzyżakową do głowicy, a następnie zagłębia się dalej głowicę do nowej głębokości.